Beeld: Pixabay

Te weinig lokalen voor twee lesuren gym per week

Eén op de drie gemeenten (32 procent) heeft niet voldoende gymnastieklokalen om volgend schooljaar alle leerlingen in het primair onderwijs twee lesuren per week te laten gymmen. Dit is vanaf volgend schooljaar verplicht.

In stedelijke gebieden ziet een nog groter aandeel gemeenten problemen: bijna de helft zegt voor een opgave te staan.  Gemeenten geven aan dat er onvoldoende gymnastieklokalen zijn, maar soms ook dat de spreiding van gymzalen niet optimaal is. Hierdoor moeten leerlingen een grotere afstand afleggen naar het lokaal waardoor veel onderwijstijd verloren gaat.

Dat blijkt uit onderzoek onder 172 gemeenten van het Mulier Instituut, een stichting die onderzoek doet naar sport en beleid. Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) stuurde het half juli aan de Tweede Kamer. Vanaf volgend schooljaar 2023-2024 is het voor alle scholen in het primair onderwijs verplicht om minimaal twee lesuren van 45 minuten per week in te plannen voor gymnastiek.

Scholen voor primair onderwijs moeten vanaf volgend schooljaar minimaal twee keer per week 45 minuten gymles geven

Grotere vraag

Op dit moment mogen scholen ook al bij gemeenten een beroep doen op gymnastiek-locaties voor twee lesuren, maar de onderzoekers van het Mulier Instituut schrijven ‘dat de praktijk leert dat niet alle scholen hiervan gebruik maken’. Uit hun onderzoek blijkt dat 39 procent van de gemeenten aangeeft dat alle scholen in die gemeente nu twee lesuren gym geven, 35 procent zegt dat het gaat om meer dan de helft van de scholen en 6 procent zegt dat minder dan de helft van de scholen het doet. Bijna één op de tien gemeenten geeft aan dat geen enkele school de twee lesuren haalt. De onderzoekers verwachten dan ook dat de vraag naar locaties voor bewegingsonderwijs volgend schooljaar groter wordt .

Alternatieven

De gemeenten die een tekort hebben aan gymnastieklokalen denken wel na over alternatieven. Het vaakst noemen ze sportvelden, schoolpleinen, openbare speelpleinen en grasvelden. Van de gemeenten die knelpunten zien wil 28 procent extra gymzalen maken. De onderzoekers concluderen dan ook dat het een flinke klus wordt om alle scholen in staat te stellen de twee lesuren gym voor hun leerlingen te realiseren.

Roosters

Naast een gebrek aan locaties, zal ook de inroostering een uitdaging zijn. Gemeenten geven nu al aan dat deze taak -vooral door het continurooster- meer tijd kost. En ze voorzien discussies, want bij een tekort zullen gemeenten niet alle voorkeuren van scholen kunnen honoreren. Scholen zullen waarschijnlijk vaker gymlessen over verschillende locaties moeten spreiden, terwijl de wens vaak is dat dit op één locatie plaatsvindt.

Bij een tekort zullen gemeenten niet alle voorkeuren van scholen kunnen honoreren

De minister laat in zijn brief weten dat hij met verschillende partijen, zoals de PO-raad, KVLO, VNG en VSG gaat praten ‘om lokaal tot goede oplossingen te komen.’

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand het Onderwijsblad. Word lid van de AOb!

Meer nieuws