Te weinig leraren in hoge salarisschalen

Nog steeds stromen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te weinig leraren door naar hogere salarisschalen. De afgesproken doelstellingen uit 2014 zijn ook in 2016 niet gehaald.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van DUO, de overheidsinstantie die cijfers uit het onderwijs bijhoudt. De instantie houdt bij hoeveel leraren schoolbesturen overplaatsen naar hogere salarisschalen. Dit heet de functiemix en is bedoeld om leraren meer carrièreperspectief te bieden en het beroep aantrekkelijker te maken.

In het basisonderwijs zat 26 procent van de leraren in 2016 in de hogere LB-salarisschaal in plaats van LA. Dit is een geringe stijging vergeleken met 2015 toen het om 25,5 procent ging.

Het  percentage ligt nog altijd flink onder de doelstelling van 40 procent in 2014. In vergelijking met 2011, toen 11 procent van de docenten een LB-schaal had, stijgt het aandeel wel.

Randstad

Ook op middelbare scholen krijgen te weinig docenten structurele salarisverbetering. Vooral de Randstad blijft achter met 39,3 procent van de docenten die in een LC-schaal zitten. De doelstelling in 2014 was 55 procent. In het voortgezet onderwijs starten leraren in salarisschaal LB. Ook buiten de Randstad werd de LC-doelstelling niet bereikt.

Met de doorstroming naar de nog hogere salarisschalen LD en LE in het voortgezet onderwijs, gaat het beter. In deze salarisschaal kom je terecht als je eerstegraads leraar bent met extra taken of managementtaken. Zowel in de Randstad als daarbuiten zijn deze doelstellingen bijna gehaald.

Ondersteuning

Vorig jaar is er een project gestart om schoolbesturen te ondersteunen in hun personeelsbeleid. Volgens DUO zullen de resultaten van dit project pas in 2017 zichtbaar zijn.

Meer nieuws