Kinderen in het basisonderwijs in de gymzaal

Beeld typetank

Taskforce: integreer kinderopvang en onderwijs

Eén organisatie voor kinderopvang en primair onderwijs waar alle kinderen tussen nul en twaalf jaar naartoe gaan. En waar wordt gewerkt met één curriculum, één pedagogische visie en waar medewerkers van verschillende disciplines samenwerken.

Daarvoor pleit de taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang in het adviesrapport ‘Tijd om door te pakken’ dat onlangs is gepubliceerd. De taskforce kreeg van het ministerie van Sociale Zaken de opdracht om te kijken hoe de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs beter kan, daar praktische adviezen voor te geven en om te achterhalen waar nu de knelpunten zitten.

Daden
‘Over de noodzaak van samenwerking tussen kinderopvanginstanties en primair onderwijs wordt in Nederland al vijftien jaar gepraat’, zo staat in het rapport. ‘Het is nu hoog tijd om de gedachtewisseling hierover in daden om te zetten en door te pakken.’

De onderzoekers pleiten voor integratie van het onderwijs en de kinderopvang. Dit zou wettelijk mogelijk moeten zijn.

Ze stellen ook voor dat er een gezamenlijke financiering komt, één inspectie en één cao.

‘Dit is een volgende stap die moet worden gezet, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen’, zo staat in het rapport.

Stroef
Nu zijn er twee systemen en gaat samenwerken vaak stroef door bureaucratische belemmeringen. Er is geen doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. De onderzoekers adviseren dan ook nu al te gaan kijken hoe het onderwijscurriculum aan kan sluiten op de kinderopvang. Ook zouden professionals tijd moeten krijgen om samen te werken om zo cultuurverschillen te overbruggen.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt het samenvoegen van kinderopvang en onderwijs een slecht idee.

“Opvang en onderwijs is niet hetzelfde. Het onderwijs is puur gericht op de ontwikkeling van het kind”, zegt ze.

“Lesgeven is echt anders dan het begeleiden en verzorgen van leerlingen op een kinderdagverblijf. Van die beroepen moet je niet één functie willen maken.”

”Het is een devaluatie van het beroep leraar, terwijl we juist voornemens waren dit beroep te versterken.”

Een goede samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang is wel van belang, vindt Verheggen. “Doorlopende ontwikkellijnen zijn nodig. Er is bovendien al veel mogelijk: kinderopvang en klassen kunnen al samen in één gebouw zitten en bijvoorbeeld één leidinggevende hebben. In de cao primair onderwijs staat al jaren dat pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten breed ingezet kunnen worden.”

Meer nieuws