Beeld: Typetank

Suggesties voor acties tijdens de actieweek in maart

Vanaf 11 maart tot en met de staking op 15 maart zullen er in het hele land lokale acties zijn. De actieweek begint op maandag 11 maart om 12.00 uur met een lawaai en applaus-moment. Natuurlijk kun je ook zelf acties bedenken op jouw school of instelling. We geven een paar suggesties.

De bonden roepen alle scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten op om het startmoment op 11 maart 2019 om 12.00 uur luid en duidelijk te markeren. Dat kan met veel lawaai op schoolpleinen, maar ook door ouders, leerlingen of studenten te vragen om voor het personeel een applausmoment te organiseren. Zo maken we het hele land duidelijk dat goed onderwijs essentieel is voor de toekomst van leerlingen en studenten.

Ideeën voor acties

Natuurlijk kan je zelf ook acties bedenken op jouw school of opleiding. We geven hieronder een aantal suggesties. En ga je wat doen? Laat het ons dan weten. Gebruik op sociale media de hashtag: #investeerinonderwijs

  • Stuur brieven aan de onderwijsministers en premie Mark Rutte over de problemen die het lerarentekort veroorzaken. Adressen:
    Ministers Van Engelshoven en Slob, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. 
    Premier Rutte, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag
  • Laat ouders, leerlingen en studenten een ode brengen aan het onderwijspersoneel dat de school draaiende houdt. Dit kan bijvoorbeeld door een applaus of een haag te vormen en daarover filmpjes te posten op Facebook en Twitter. Gebruik de hashtag: #investeerinonderwijs
  • Organiseer lokaal een politiek debat over het lerarentekort met vertegenwoordigers van scholen en politiek, zoals de provincie en/of gemeente.
  • Maak de effecten van het gebrek aan invallers of lesuitval zichtbaar met foto’s, tekst of film en zet dat op Facebook, Twitter of Instagram en gebruik daarbij de hashtag #investeerinonderwijs. Datzelfde kan je doen met nakijkwerk. Kijk je na in het weekend of in de avonduren? Laat het zien.

Posters en flyers

Laat met posters en flyers zien dat jouw school of opleiding meedoet! Actiemateriaal kan je op AOb.nl downloaden zoals de flyer en een poster.

Meer nieuws