Minder geld naar onderwijspersoneel
Minder geld naar onderwijspersoneel

Bron: DUO/OCW

Schoolbesturen besteden minder geld aan personeel

Van alle inkomsten van de schoolbesturen gaat de afgelopen vijf jaar zo’n 2 procent minder naar personeelskosten.

Als we de huishoudboekjes van het primair onderwijs van de afgelopen vijf jaar naast elkaar leggen, zien we een verontrustende trend. Er gaat steeds minder geld naar het personeel. Het schommelt een beetje per jaar, maar van alle inkomsten van de schoolbesturen gaat de afgelopen vijf jaar zo’n 2 procent minder naar personeelskosten. Het totale budget steeg vijf jaar licht met 0,4 procent, terwijl de personeelsuitgaven met 2,3 procent daalden.

Het totale budget steeg vijf jaar licht met 0,4 procent, terwijl de personeelsuitgaven met 2,3 procent daalden.

In plaats daarvan gaat er meer naar huisvesting, afschrijvingen, apparatuur en leermiddelen.
Een rapport over materiële instandhouding van Berenschot maakte dat in januari al duidelijk, dat tekorten op die posten aangevuld worden door te beknibbelen op personeel.

Onderstrepen

Een nieuw rapport dat in de zomer verscheen van onderzoeksinstituut SEO van de Universiteit van Amsterdam onderstreept dat. ‘Hogere materiële kosten worden gecompenseerd door minder middelen in te zetten ten behoeve van het personeel’, is de conclusie van het rapport. Een confrontatie tussen eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs. De gevolgen van het met geld schuiven van personeel naar materieel, zijn voelbaar in de klassen en de salarissen. Het aantal personeelsleden daalde volgens cijfers van DUO/OCW harder dan het aantal leerlingen.

Oftewel: meer doen met minder mensen. De doelstelling om 40 procent van de leraren in salarisschaal-LB te plaatsen blijft hangen op 26 procent.

Meer nieuws