'Leraarschap te veeleisend voor volle baan'
'Leraarschap te veeleisend voor volle baan'

Beeld: Typetank

Stand van zaken cao-po: ‘Het kabinet moet de loonkloof dichten’

Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs kregen vorig jaar een behoorlijke salarisverhoging, onder andere doordat de salarisschaal LA werd afgeschaft. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws voor leerkrachten is dat er nog altijd een grote loonkloof is met collega’s in het voortgezet onderwijs. Die moet worden gedicht.

Om de kloof te dichten is veel extra geld nodig van het kabinet. Dat zich tot nu toe helaas doof hield voor de acties van het onderwijspersoneel voor meer geld -ook voor andere onderwijssectoren. Met als voorlopig hoogtepunt de grote demonstratie op het Malieveld, in maart dit jaar.

Onderhandelingen

Ondanks dat het kabinet nog steeds niet over de brug komt, zijn de onderhandelingen met de werkgevers voor een nieuwe cao gestart. “De acties waren en zijn gericht op het kabinet, er is extra geld nodig. Maar intussen liep de huidige cao 1 maart jongsleden af”, zegt AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk. “En in een cao wordt veel meer geregeld dan alleen geld, dus vinden we het onverantwoord om langer te wachten. Zo lang het kabinet maar niet denkt dat het van ons af is.”

Ondanks dat het kabinet nog steeds niet over de brug komt, zijn de onderhandelingen met de werkgevers voor een nieuwe cao gestart

Inzet

In de nieuwe cao wil de AOb onder andere meer nadruk leggen op verbetering van de positie van onderwijsondersteuners. “In de vorige cao lag de nadruk op lerarensalarissen, omdat er in het regeerakkoord specifiek geld voor leraren was vrijgemaakt”, zegt Stolk. “Nu zijn ook de ondersteuners en de directeuren aan de beurt.”

‘In de vorige cao lag de nadruk op lerarensalarissen. Nu zijn ook de ondersteuners en de directeuren aan de beurt’

Op dit moment spreekt de AOb bijvoorbeeld met de achterban over nieuwe functiebeschrijvingen voor ondersteuners en schoolleiders. Daarna starten de cao-onderhandelingen met de werkgevers. “Ik denk dat er voor de zomervakantie al duidelijk wordt of we er als werkgevers en werknemers samen uit gaan komen”, zegt Stolk.

Optrekken

“En nogmaals: als er een cao-akkoord komt, staat dat los van onze claim bij het kabinet. Wij hopen dat de werkgevers opnieuw samen met ons willen optrekken tegen Den Haag. Het is met de huidige lerarentekorten immers in ieders belang dat het beroep van leraar weer aantrekkelijk wordt. En dat start met een fatsoenlijke betaling.”

Werkverdelingsplan

Een punt uit de ‘oude’ cao waar op dit moment op scholen aan wordt gewerkt, is het werkverdelingsplan. Daarbij beslissen teams onderling hoe het werk op school verdeeld gaat worden. Stolk: “Hoeveel tijd is er voor voor- en nawerk, wanneer is de pauze? Dat kan het team nu voor een groot deel zelf beslissen. Ik zie in de praktijk dat veel teams die rol inderdaad pakken, en ben benieuwd naar de resultaten.”

AOb-bestuurder Eugenie Stolk praat je bij over de laatste stand van zaken. Bekijk de update in het onderstaande filmpje:

Meer nieuws