De AOb wil samen met de andere bonden en de PO-raad dat er een onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs.
De AOb wil samen met de andere bonden en de PO-raad dat er een onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs.

Beeld: Typetank

Sociale partners willen onderzoek naar verlaging urennorm

Er moet onderzoek komen naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs. De bonden en de PO-raad, de vertegenwoordiger van de schoolbesturen, willen met het ministerie van Onderwijs hierover in gesprek.

Dat schrijven beide partijen in een brief aan onderwijsminister Arie Slob. De bonden spraken al tijdens de cao-onderhandelingen met de werkgeversorganisatie PO-raad af om de verlaging van de urennorm en de effecten daarvan onder de loep te nemen.

Onderzoek

“In Nederland staan leraren veel lesuren voor de klas in vergelijking met andere landen”, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk. “Tegelijk zien we ook dat het ziekteverzuim en aantal burn-outs aanzienlijk is. We willen bekijken of we iets aan de urennorm kunnen doen, zodat leraren minder werkdruk ervaren en meer tijd hebben voor bijvoorbeeld lesvoorbereiding en professionalisering. Belangrijk is wel dat een verlaging geen invloed mag hebben op de kwaliteit van het onderwijs.”

Vastgestelde uren

Alle scholen moeten zich in Nederland aan het vastgestelde aantal uren houden. Leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 op de basisschool of in het speciaal onderwijs moeten minimaal 7520 uren onderwijs krijgen. In de brief wijzen de bonden en de PO-raad het ministerie erop dat er in het buitenland veel minder les wordt gegeven.

In het onderzoek moet bekeken worden wat het verschil is tussen de urennorm in Nederland en die in andere landen. En of een verlaging mogelijk is en welke effecten dit heeft op bijvoorbeeld de werkdruk. De partijen willen graag met het ministerie in gesprek om verder na te denken over de opzet van het onderzoek.

Lees de hele brief van de AOb, de andere bonden en de PO-raad via deze link. Daarin vind je ook de voorgestelde onderzoeksvragen.

Meer nieuws