Beeld: Pixabay

Schoonmakers Baudartius in dienst bij nieuwe fusieschool

De fusie tussen het Baudartius College en Achterhoek VO is zo goed als rond nu sinds eind vorige week ook het laatste losse eindje is opgelost: Achterhoek VO houdt de twee schoonmakers van Baudartius in dienst.

AOb-rayonbestuurder Philippe Abbing is daar tevreden over: “De tendens is, dat schoolbesturen de schoonmaak extern uitbesteden en schoonmakers onder een veel slechtere cao komen. Dat gebeurt nu niet.”

Sinds 1 augustus 2018 valt het Baudartius College, een eenpitter in Zutphen, bestuurlijk onder Achterhoek VO, een scholengroep met dertien middelbare scholen. De fusie was nodig vanwege het teruglopende leerlingaantal bij Baudartius en de school stond onder verscherpt financieel toezicht van de Onderwijsinspectie. “Er moest iets gebeuren”, zegt AOb-rayonbestuurder Abbing. “Anders zou de school failliet gaan.”

Sociaal plan

Voor de fusie moest er flink in het personeelsbestand, zowel onderwijsondersteuners als docenten, worden gesneden. “Daarvoor is een sociaal plan opgesteld”, zegt Abbing. Ruim dertig mensen moesten een andere baan zoeken. “Dat is gelukt zonder gedwongen ontslagen”, zegt bestuursvoorzitter Henk van der Esch van Achterhoek VO. Mensen gingen met pensioen of konden aan de slag bij één van de scholen van Achterhoek VO.

‘De tendens is dat schoolbesturen de schoonmaak extern uitbesteden en schoonmakers onder een veel slechtere cao komen’

De vraag bleef alleen over wat er met de twee schoonmakers van het Baudartius College zou gebeuren. Bestuurder Van der Esch: “In eerste instantie wilden wij dat ze over zouden gaan naar het schoonmaakbedrijf en wilden we het dus extern uitbesteden. Alleen wel onder bepaalde garanties, bijvoorbeeld dat ze in Zutphen konden blijven werken. Het schoonmaakbedrijf bleek geen garanties hierover te kunnen geven. De vraag stellen was hem dus eigenlijk al beantwoorden. Wij besloten de schoonmakers onder de cao voortgezet onderwijs te laten vallen en in dienst te nemen.”

Gunstiger

Abbing zegt dat die cao voortgezet onderwijs veel gunstiger is. “Schoonmakers bouwen daarin een beter pensioen op en het loon is hoger.” De AOb-rayonbestuurder ziet vaker dat scholen de schoonmaak extern willen uitbesteden. “Schoolbesturen willen van de werkgeversverplichting af. Daar zijn we echt op tegen. Het is namelijk zelden goedkoper en de kwaliteit holt achteruit. Scholen stellen dan weer iemand aan die de kwaliteit van de schoonmaak gaat bewaken.”

Nu duidelijk is dat de schoonmakers onder de nieuwe scholenstichting vallen kan het sociaal plan definitief worden beëindigd. Van der Esch: “Wel zijn we nog bezig met de scholenfusie. Vanaf 1 augustus 2019 gaan de brugklassen van het Baudartius samen met Het Stedelijk. Samen maken we daar nu een nieuw profiel voor. Het is soms even schakelen, want we gaan van jarenlange concurrentie naar samenwerking. De gelijkwaardigheid behouden is belangrijk, dus we nemen daar de tijd voor.”

Meer nieuws