Ben jij schooldirecteur? Denk mee over de nieuwe functiebeschrijvingen. Meld je aan voor één van de bijeenkomsten.
Ben jij schooldirecteur? Denk mee over de nieuwe functiebeschrijvingen. Meld je aan voor één van de bijeenkomsten.

Beeld: Typetank

Schooldirecteuren, denk mee over je functiebeschrijving

Werk je als (adjunct-)directeur in het primair onderwijs en wil je meedenken over nieuwe functiebeschrijvingen? Dan zijn we op zoek naar jou! Schrijf je in voor één van onze bijeenkomsten.

Het beroep van schoolleider is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. In de laatste cao sprak de AOb samen met de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad af om de positie en beloning van schoolleiders en leidinggevenden onder de loep te nemen.

Er moeten nieuwe functiebeschrijvingen komen voor directeuren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs die up-to-date zijn en recht doen aan het takenpakket en het werk van directeuren. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken moeten worden vastgelegd met een passende functiewaardering. Het gaat hierbij om het volledige beeld van de adjunct-directeursfunctie: op school, meerschools, Integraal Kind Centrum en bovenschools.

Denk mee!

Wil je meedenken over de functiebeschrijvingen? Meld je aan voor één van de bijeenkomsten via de website van de PO-raad. Onder leiding van een gespreksleider die gespecialiseerd is in functiebeschrijvingen, gaan we in groepen in gesprek over je rol, taken en bevoegdheden als het gaat om onderwijs, strategie, bedrijfsvoering en leiderschap. Hoe zijn de formele afspraken vastgelegd en verschilt dit met hoe het in de praktijk gaat? Wat doe jij allemaal als directeur? En wat doen het schoolbestuur of stafmedewerkers?

Op basis van de gesprekken met directeuren worden er nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt. Alle directeuren, leidinggevenden, schoolbesturen, leraren, ondersteunend personeel en hrm-ers worden uitgenodigd om te reageren op de herkenbaarheid van de nieuwe functiebeschrijvingen.

In groepen gaan we in gesprek over je rol, taken en bevoegdheden als het gaat om onderwijs, strategie, bedrijfsvoering en leiderschap

De bijeenkomsten

Via de website van de PO-raad kun je je aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

 • (Adjunct)-directeuren van kleine en gemiddelde scholen (tot 225 leerlingen)
  Dinsdag 5 februari, 9.30-12.30 uur.
  Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Herenstraat 35, Utrecht
 • Bovenschoolse (adjunct-)directeuren
  Dinsdag 5 februari, 13.30-16.00 uur
  Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Herenstraat 35, Utrecht
 • (Adjunct)-directeuren van grote en middelgrote scholen (vanaf 225 leerlingen)
  Maandag 11 februari, 9.30-12.30 uur
  PO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
 • (Adjunct-)directeuren in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs
  Maandag 11 februari, 13.30-16.00 uur
  PO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
 • Directeuren van samenwerkingsverbanden
  Vrijdag 15 februari, 9.30-12.30 uur
  CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
 • (Adjunct-) schoolleiders van éénpitters
  Vrijdag 15 februari, 13.30-16.00 uur
  CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht

Omdat we graag kiezen voor een evenwichtige afspiegeling van het onderwijsveld en spreiding over werkgevers hoor je uiterlijk een week voor de bijeenkomst of je definitief uitgenodigd wordt via een mail. Reiskosten voor deze bijeenkomsten worden vergoed.

Meer nieuws