Veel basisschoolbesturen steunen de staking op 5 oktober, maar ze betalen niet allemaal het loon door.
Veel basisschoolbesturen steunen de staking op 5 oktober, maar ze betalen niet allemaal het loon door.

Beeld: Pixabay

Schoolbesturen steunen actie, maar betalen loon niet altijd uit

Basisscholen steunen de staking op 5 oktober, maar vergoeden niet altijd het loon van stakende leraren en ondersteuners op die dag. “Het was een ingewikkelde afweging, maar wij hebben besloten niet door te betalen”, zegt de bestuurssecretaris van de scholenstichting Dynamiek. “Het muntje viel net de andere kant op.”

De vertegenwoordiger van de basisschoolbesturen, de PO-raad, ondersteunt de actie en werkt met de AOb, schoolleiders en andere bonden samen in het PO-front. Samen pleiten de organisaties voor meer investeringen in het primair onderwijs.

Op de website vraagt de raad dan ook om het loon die dag door te betalen. “We hebben geen signalen dat daar veel moeilijkheden mee zijn”, zegt de woordvoerder van de PO-raad. “Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de meeste schoolbesturen dit ook zullen doen.”

Ondersteunen

Stichting Primato in Hengelo volgt de oproep. Een medewerker van het bestuursbureau mailt: ‘Het bestuur heeft hiervoor gekozen, daar we de klachten, met name over de werkdruk van onze collega’s, serieus nemen en volledig willen ondersteunen.’ Ook onderwijsbestuurder Pim van Kampen van scholengroep Nobego liet weten dat hij zijn personeel doorbetaalt. Net als collega-besturen uit de regio. “Dat is wel eenmalig om te laten zien dat we achter het personeel staan”, aldus Van Kampen.

Niet doorbetalen

Er zijn ook besturen die niet doorbetalen, maar de staking wel ondersteunen. Bijvoorbeeld in West-Brabant, waaronder INOS Stichting Katholiek Onderwijs in Breda, Delta-onderwijs Oosterhout, Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur en Lowys Porquin Stichting in Bergen op Zoom. In een gezamenlijk persbericht, verstuurd namens twintig schoolbesturen, laten ze weten: ‘Op een enkele na zijn alle scholen in de regio dicht. Het overgrote deel van de besturen volgt niet de oproep om het salaris van de stakende collega’s door te betalen.’

Persbericht schoolbesturen in West-Brabant: ‘Op een enkele na zijn alle scholen in de regio dicht. Het overgrote deel van de besturen volgt niet de oproep om het salaris van de stakende collega’s door te betalen.’

Jac Verschueren, bestuurder bij de stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur, zegt: “We volgen de cao waarin kort gezegd staat: staken is niet uitbetalen.” Ook wijst hij op de mogelijkheid dat het ministerie van Onderwijs geld kan terugvorderen, omdat je onderwijspersoneel een dag ‘oneigenlijk’ uitbetaalt. “Dat is een risico, we hebben er met accountants over gepraat en kregen geen helder antwoord.” Peter van Eijk, voorzitter van het college van bestuur van Fortior noemt dit punt ook. ‘Alleen als Fortior de vergoeding ontvangt voor stakende leerkracht betalen we uit.’

In Limburg betalen de scholenstichting Dynamiek en Prisma niet uit. Op de website verwijst Prisma naar het stakingsbeleid. De bestuurssecretaris van Dynamiek laat weten dat het een ingewikkelde afweging was. “We voelen mee en steunen de actie wel. Tijdens het uurtje in juni betaalden we wel door. Maar nu is het een beetje volgens de regel: wie niet werkt wordt niet betaald.” Wel wil de stichting dat geld inzetten voor werkdrukverlagende maatregelen.

Sympathiek

AOb-bestuurder Tamar van Gelder zegt dat het een unieke situatie is. “Meestal zijn acties tegen werkgevers, maar nu is het een derde partij en trekken we samen op. Het doorbetalen van loon is niet iets wat je kunt afdwingen. Dat mogen schoolbesturen zelf weten, maar het is wel sympathiek als ze het doen.” Voor onderwijsmedewerkers die lid zijn van een vakbond is er niks aan de hand. Van Gelder: “Die krijgen hun reiskosten en hun stakingsdag gewoon uitbetaald uit de stakingskas van de bonden.”

Meer nieuws