Beeld: Typetank

School moet ziekmelding intrekken

Als docent Rosanne na haar zomervakantie weer aan de slag wil op haar school, blijkt dat zij sinds juni is ziek gemeld. Een AOb-jurist wijst de schooldirecteur erop dat de vereiste procedures niet zijn gevolgd. Uiteindelijk wordt de ziekmelding ingetrokken.

Rosanne geeft al jarenlang met veel plezier maatschappijleer en geschiedenis op een grote scholengemeenschap in het oosten van het land. Het afgelopen schooljaar is haar echter niet in de koude kleren gaan zitten.

Kritiek

Ongeveer twee jaar geleden is er een nieuwe directeur gekomen en deze heeft de afgelopen tijd veel kritiek gehad op het functioneren van Rosanne. In het laatste gesprek heeft hij laten doorschemeren dat hij taken van haar wil wegnemen en dat hij eigenlijk vindt dat Rosanne niet voor de klas hoort te staan. Rosanne voelt zich hierdoor behoorlijk onder druk gezet. De spanning die zij hierdoor ervaart heeft zij besproken met de bedrijfsarts. Met moeite is het haar gelukt het schooljaar af te ronden zonder zich ziek te melden.

De directeur heeft laten doorschemeren dat hij taken van haar wil wegnemen en dat hij eigenlijk vindt dat Rosanne niet voor de klas hoort te staan

Inmiddels is de vakantie voorbij en is Rosanne vastbesloten er het komend schooljaar het beste van te maken. Anders dan gebruikelijk heeft zij nog geen rooster voor de nieuwe periode ontvangen. In de vakantieperiode heeft zij hierover gemaild met haar directeur maar deze heeft niet geantwoord. Rosanne dacht dat dit kwam vanwege de vakantieperiode.

Ziekmelding

Toen zij zich op school meldde bleek er heel wat anders aan de hand. Zonder het te weten stond zij al sinds eind juni ziek gemeld. Van haar directeur hoort zij dat deze zich baseert op de rapportage van de bedrijfsarts en dat zij niet wordt ingezet. Aangeslagen belt Rosanne met het Informatie- en Adviescentrum van de AOb. Hier wordt Rosanne gelijk doorverwezen naar de juridische dienst.

Zonder het te weten stond zij al sinds eind juni ziek gemeld

De jurist van de AOb neemt contact op met de directeur en wijst hem erop dat de procedures, zoals voorgeschreven in de Wet verbetering poortwachter, niet zijn gevolgd. Deze wet schrijft voor dat werkgever en werknemer zich inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De wet verplicht de werkgever tot het nemen van stappen zoals het maken van een zogenoemd Plan van Aanpak. Nog afgezien van het feit dat het niet heel netjes is om iemand niet te laten weten dat hij of zij is ziek gemeld, zijn deze formele stappen in de situatie van Rosanne niet genomen.

Arbeidsconflict

De directeur is echter niet te vermurwen. De AOb adviseert Rosanne daarom een deskundigenoordeel (ook wel ‘second opinion’ genoemd) van het UWV te vragen. UWV oordeelt dat Rosanne niet ziek is maar dat er sprake is van een arbeidsconflict. Als resultaat wordt de ziekmelding uiteindelijk ingetrokken. Rosanne gaat vervolgens met steun van de AOb met haar directeur het gesprek aan om het conflict op te lossen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Meer nieuws