'Laat de leraar het niet zelf uitvechten met zijn klas'
'Laat de leraar het niet zelf uitvechten met zijn klas'

Beeld: Typetank

‘School moet beleid hebben voor mobieltjes in klas’

Werkgevers moeten duidelijke regels opstellen voor het gebruik van mobieltjes in de klas. Dat zegt Marcel Crum, hoofd van juridische dienst van de AOb, in een reactie op een zaak van twee docenten die stiekem zijn gefilmd.

Schooldirecties redeneren soms heel simpel, weet Crum, die reageert op een zaak waarbij twee docenten stiekem zijn gefilmd. Mobieltjes zijn verboden in de klas, dus als er problemen mee komen, heeft de docent dit aan zichzelf te wijten. Einde zaak. “Maar dat is echt te kort door de bocht. Op die manier laat je leerkrachten individueel de strijd aangaan tegen het oneigenlijk gebruik van mobieltjes in de klas. Een strijd die ook nauwelijks te winnen is: je kunt moeilijk dertig leerlingen bij binnenkomst fouilleren.”

Incidenten

Het is dan ook niet de vraag óf er incidenten komen met mobieltjes in de klas, maar waar en wanneer. Crum: “En in dat geval heb je als werkgever een zorgplicht: je dient je mensen te beschermen tegen potentiële problemen. Dat is vastgelegd in de Arbowet. Een eerste stap is het opstellen van goed beleid.”

Op die manier hoeven niet alle leerkrachten zelf het conflict aan te gaan met hun klas.”

Dat beleid moet dan niet alleen bestaan uit het zinnetje dat mobieltjes verboden zijn in de klas. Er moet ook op papier staan wat er gebeurt als een leerling toch gesnapt wordt. En bijvoorbeeld wat de sancties zijn als een leerling geluid of beeld opneemt in de klas. En wat als dat geluids- of beeldfragment wordt gedeeld op sociale media.

Crum: “Beleid zorgt er niet voor dat de problemen achterwege blijven, maar wel dat iedereen weet waar hij aan toe is als er toch iets gebeurt. Op die manier hoeven niet alle leerkrachten zelf het conflict aan te gaan met hun klas.”

Vakbond

Als scholen in gebreke blijven bij het opstellen van beleid of bij het ondersteunen van leerkrachten, dan is het volgens Crum mogelijk om via de vakbond of medezeggenschapsraad de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in te schakelen. “Die inspectie heeft een taak op het gebied van sociale veiligheid. Zij kan een onderzoek instellen of eisen dat de Arbowet wordt nageleefd. De werkgever is verplicht om aan die eis te voldoen.”

Kamervragen

Ook minister Slob wil dat scholen regels opstellen voor het gebruik van mobieltjes in de klas en voor delen van de beelden. Dat liet hij vandaag weten in antwoord op kamervragen van de VVD. De minister heeft de Stichting School en Veiligheid gevraagd om haar aanbod van ondersteuning op dit punt uit te breiden. Volgens Slob kan een school in uitzonderlijke gevallen overigens ook naar de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens stappen.

Lees ook: Stiekem gefilmd: nooit meer onbevangen voor de klas

Meer nieuws