Een leerling moet groep 8 op een andere school volgen omdat zijn ouders zich meermalen hebben misdragen op zijn school. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter.
Een leerling moet groep 8 op een andere school volgen omdat zijn ouders zich meermalen hebben misdragen op zijn school. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter.

Beeld: Typetank

School mocht leerling schorsen vanwege wangedrag ouders

Eén van de basisscholen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden in Amsterdam heeft juist gehandeld door een leerling te schorsen vanwege het wangedrag van zijn ouders. Dat bepaalde de rechter eind vorige week in een uitspraak. De leerling moet zijn laatste basisschooljaar op een andere school volgen.

Omdat leraren zich geïntimideerd voelen door de ouders van het kind, is de leerling geschorst. De rechter stelt in de uitspraak voorop dat de school geen probleem heeft met het kind. Het gaat om een rustige leerling, hem valt niets te verwijten.

Verstoorde relatie

Het besluit van de rechter heeft alles te maken met het gedrag van zijn ouders. De rechter boog zich over de vraag of de leerling van groep 8 op zijn eigen school zijn basisschoolcarrière mocht afmaken. De ouders willen graag dat hij op zijn eigen school blijft, maar de rechter heeft besloten dat het niet mag. Dat komt onder meer door drie incidenten die plaatsvonden in november en december 2018. Er is daardoor sprake van een ‘ernstig verstoorde relatie’ tussen de ouders en de school. Vooral de vader heeft zich, volgens de rechter, ernstig misdragen.

Angst

Zo was er sprake van vernieling en bedreiging op 6 december 2018. Het was de vader die dat deed, maar ook de moeder stond in de school te schreeuwen, zo is te lezen in de uitspraak. Het was bovendien niet de eerste keer dat de ouders zich misdroegen. Het zorgde ervoor dat de docenten zich onveilig en angstig voelen. ‘De docenten lopen op eieren waar het de omgang met het kind betreft, uit angst voor een reactie van één van de ouders’, aldus de rechter. Met het betoog van de moeder dat het met die angst wel meevalt omdat leerkrachten haar gewoon groeten gaat de rechter niet mee. ‘Dat de docenten uit beleefdheid de moeder groeten, betekent niet dat zij voornoemde gevoelens niet ervaren.’

‘De docenten lopen op eieren waar het de omgang met het kind betreft, uit angst voor een reactie van één van de ouders’

De school wijst in haar verdediging op de wijze van communiceren sinds het incident in december: alles gaat per mail of via anderen. Het is de ouders verboden om nog op de school te komen. Dat is geen oplossing voor de lange termijn, vindt de school en is niet in het belang van het kind. Ook de rechter vindt het geen oplossing. ‘Het kan niet van de school worden gevraagd deze situatie een heel schooljaar vol te houden’, aldus de rechter.

Over deze zaak is eerder op 13 juni uitspraak gedaan. Toen vond de rechter dat het kind zijn jaar in groep 7 mocht afmaken, omdat er nog maar zeven weken resteerden. De school had in juni onvoldoende toegelicht waarom de leerling van de school gestuurd moest worden. Het volgen van onderwijs woog toen zwaarder.

Passende scholen

Deze keer heeft de school beter gemotiveerd waarom het kind is verwijderd van de school en vindt de rechter dat het een beslissing was waarbij de school niet over één nacht ijs is gegaan. Zo nam de school met dertien basisscholen contact op om de leerling daar te plaatsen. Ze gaf de ouders meerdere opties, maar de moeder wilde niet meewerken aan de uitwisseling van persoonsgegevens en wees scholen af omdat die ‘te ver’ of ‘niet geschikt’ waren. Nu is er plek op een basisschool binnen de huidige openbare scholenstichting. De leerling kan er per direct heen, maar de moeder ziet het niet zitten omdat de nieuwe school werkt met een ander leersysteem.

Toch zal de leerling nu naar een andere school moeten. De rechter merkt op dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren en roept de ouders op om de laatste school binnen de scholenstichting een kans te geven, zodat hun kind zo snel mogelijk aan zijn jaar in groep 8 kan beginnen. De leerling zelf werd ook gehoord op de zitting. Hij wil op zijn huidige school blijven vanwege zijn vriendjes en zijn klas die hij al sinds groep 1 kent.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER