Bij een vechtscheiding moet de school zich neutraal opstellen.
Bij een vechtscheiding moet de school zich neutraal opstellen.

beeld: Pixabay

School hoeft gescheiden ouder niet te helpen

Scholen zijn geen partij in een vechtscheiding tussen ouders. Ze hoeven de omgangsregeling van gescheiden ouders niet te faciliteren, oordeelt de Landelijke Klachtencommissie in een vandaag gepubliceerde uitspraak.

Een gescheiden vader had de school van zijn twee kinderen voor de Landelijke Klachtencommissie gedaagd nadat die was teruggekomen van een toezegging die eerder was gedaan.

Omgangsregeling

De ouders van de leerlingen hadden een moeizame scheiding achter de rug met diverse juridische procedures over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de inschrijving op school. In 2017 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat de inschrijving gehandhaafd zou blijven hoewel de moeder haar kinderen daar zonder toestemming van de vader had ingeschreven. Ook oordeelde het Gerechtshof dat de vader zijn kinderen eens per twee weken zou mogen zien, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De ‘overdracht’ van de kinderen zou moeten plaatsvinden op een station om vier uur op vrijdagmiddag. Probleem: er is twee uur reistijd; als de omgangsregeling zou worden nagekomen, misten de kinderen onderwijstijd. Aanvankelijk verleenden de school en de leerplichtambtenaar de kinderen eens in de veertien dagen verlof zodat zij op tijd bij hun vader konden zijn. De moeder maakte echter bezwaar, waarop de school het verlof introk. Ook de leerplichtambtenaar wilde er niet langer aan meewerken.

‘Het is niet aan de school of het schoolbestuur om hierin stelling te nemen’

Ook faciliteerde de school aanvankelijk contact tussen de vader en zijn kinderen tijdens schooltijd: telefoontjes en bezoekjes in de pauzes. Deze afspraak bleek al snel niet werkbaar voor de school omdat de moeder erover klaagde, de kinderen erdoor aangedaan raakten en leerkrachten hinder ondervonden van de gebrekkige communicatie tussen de ouders. De school trok alle medewerking in. Waarop de vader naar de Klachtencommissie stapte. Hij vond dat de school zich partijdig opstelde door rekening te houden met de eenzijdige schoolkeuze van moeder en het afhouden van contact tussen hem en zijn kinderen. Hierin is hij door de commissie in het ongelijk gesteld. ‘Het is niet aan de school en/of schoolbestuur om hierin stelling te nemen dan wel te bewerkstelligen dat deze afspraken worden nagekomen’, oordeelde de commissie. De school zou zich juist partijdig opstellen door omgang te faciliteren en verlof te verlenen, wetende dat een van de ouders daar niet mee instemt.

Rechter

Wanneer de omgangsregeling niet kan worden nageleefd door de reistijd tussen de woonplaats van de kinderen en die van de vader, en wanneer de ouders daarover onderling geen nieuwe afspraak kunnen maken, moeten zij zich weer richten tot de rechter, niet de school, oordeelde de klachtencommissie.

Op de school van de kinderen speelt nog een soortgelijke kwestie en de school wilde precedentwerking voorkomen. Dat is met deze uitspraak gebeurd.

 

Meer nieuws