Scholen krijgen bijdrage als ze lestijden aanpassen

Mbo-instellingen en middelbare scholen in Groningen krijgen geld als ze hun lesrooster zo aanpassen dat studenten en leerlingen niet meer in de ochtendspits reizen. Vanaf deze maand kunnen scholen een voorstel doen. Hoe meer leerlingen buiten de spits reizen, hoe meer geld ze krijgen.

Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen hiervoor geld beschikbaar omdat ze minder volle bussen en treinen willen, in de spits en betere spreiding willen tijdens de werkzaamheden aan de ringweg in Groningen van 2017-2022. Dat kan als scholen hun lessen beginnen voor 7.45 uur of na 9.00 uur. ‘In de stad Groningen gaan zo’n 35.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en het mbo. 66 procent gaat tussen 7.00 en 9.00 uur naar school en van hen reist 38 procent met de trein en bus’, aldus Groningen Bereikbaar in een persbericht.

AOb-rayonbestuurder mbo Eugenie Stolk zegt dat scholen hun roosters niet zomaar kunnen aanpassen.

“Besturen moeten overleggen met de ondernemingsraad, studentenraad of medezeggenschapsraad. Wel ben ik benieuwd wie het geld uiteindelijk krijgt, hebben docenten en studenten er baat bij?”

Aanmoediging

Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen dat buiten de spits gaat reizen met een maximum van 25 duizend euro per school. “Het is een aanmoediging om ermee te beginnen”, zegt Hans Vooges van Groningen Bereikbaar. “Het hoeft niet zo te zijn dat het rooster voor de hele school wordt aangepast, het kan ook voor één opleiding. Bijvoorbeeld de opleiding tot automonteur. Ik hoorde bij één school dat die best om 7.30 uur willen beginnen de laatste twee jaar van de opleiding. In het werkleven is het net zo.”

Vooges zegt dat het gaat om samenwerking en draagvlak. “We zijn al een tijdlang met verschillende scholen hiernaar aan het kijken. Natuurlijk moeten scholen wel zelf hun achterban informeren. Maar soms kan je al door bijvoorbeeld niet ’s middags maar ’s ochtends te vergaderen een hoop leerlingen uit de ochtendspits halen.”

Lastig

Het Noorderpoort College, een grote mbo-instelling, staat niet onsympathiek tegenover het plan, maar de uitvoering is toch best lastig, laat persvoorlichter Harry Bouma weten. “Het is niet alleen een kwestie van later beginnen. We hebben studenten die ’s middags een bijbaan hebben om hun opleiding te betalen. Bovendien zitten onze gebouwen aardig vol. We kijken waar we iets kunnen realiseren zonder dat de hele school op de schop gaat. We kunnen bijvoorbeeld dinsdagochtend vergaderen in plaats van ‘s middags.”

Het Gomarus College gaat ook een voorstel indienen, zegt locatiedirecteur David de Jong. Ongeveer duizend leerlingen van de school maken per dag gebruik van het ov. “Er is voor ons winst aan beide kanten te behalen.” De school heeft best wat leerlingen die verderop wonen. “Zij zouden dankbaar zijn als we later beginnen.” Op voorstel van twee leerlingen denkt de school na over lestijden van 10.00 tot 16.00 uur. “Dat moeten we met de roostermaker gaan bekijken. Later beginnen schijnt wel goed te zijn voor de puberbreinen.”

Meer nieuws