“Het zou al een mooie sprong vooruit zijn als alle scholen twee gymlessen van een gespecialiseerde gymdocent aanbieden”, zegt onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut.
“Het zou al een mooie sprong vooruit zijn als alle scholen twee gymlessen van een gespecialiseerde gymdocent aanbieden”, zegt onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut.

Beeld: Pixabay

Scholen geven niet méér gym

Op basisscholen zijn de afgelopen jaren niet méér gymlessen gegeven. De ambitie van het vorige kabinet -drie lesuren gym per week door een vakleerkracht- is niet gehaald. “Het zou al een mooie sprong vooruit zijn als alle scholen twee gymlessen van een gespecialiseerde gymdocent aanbieden”, zegt onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over sport en bewegen. Het Mulier Instituut, een stichting die onderzoek doet naar sport, publiceerde eind vorige week een nieuw rapport over gym op basisscholen. In het rapport vergelijken de onderzoekers het bewegingsonderwijs in 2012/2013 met schooljaar 2016/2017. Hiervoor werden achthonderd schoolleiders ondervraagd.

Weinig verandering

“Over de volle breedte is er maar een beperkte verschuiving te zien”, zegt Lucassen. “Qua lestijd is er niets veranderd. Alleen zijn er vorig schooljaar iets minder groepsleerkrachten geweest die gymles gaven, maar dat is niet iets substantieels.”

In schooljaar 2016/2017 stonden er gemiddeld 89 minuten gymles per week op het rooster in de groepen 3 tot en met 8. Dat is hetzelfde als in 2012/2013. In de kleutergroepen is de lestijd voor gym juist afgenomen de afgelopen jaren: van 121 minuten per week naar 113 minuten per week. Drie kwart van de scholen geeft in groep 3 tot en met 8 twee lesuren per week gym. Lucassen: “Bij één op de vijf scholen wordt er maar één les bewegingsonderwijs gegeven. Dat is best een flink deel.”

“Het beleid van scholen is toch vaak vooral gericht op de basisvakken zoals rekenen en taal”, zegt Lucassen.

Ander beeld

Wel is er in de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een ander beeld te zien. Vooral het aantal gymlessen die vakleerkrachten geven, is daar toegenomen: van 78 procent in 2012/2012 naar 92 procent in 2016/2017. Vergeleken met de rest van Nederland zetten deze steden meer vakleraren in en geven ze ook meer lesuren gym per week. “Bij deze steden is wel iets gebeurd, omdat de gemeenten specifiek beleid hebben gevoerd voor gym”, zegt Lucassen. “Zij gaven scholen bijvoorbeeld subsidies voor het inzetten van vakleraren.” Op 40 procent van alle basisscholen wordt de gymles in groep 3 tot en met 8 alleen door een groepsleerkracht gegeven.

Uit het rapport van het Mulier Instituut blijkt dat scholen nog veel problemen zien om meer lessen gym te geven. De meeste scholen geven het overvolle lesrooster aan (78 procent), dat de financiën extra lessen in de weg staan (52 procent), te weinig gymzalen (45 procent) of dat er weinig bevoegd personeel is (32 procent). Deze vier bezwaren hadden scholen in 2012/2013 ook al. “Het beleid van scholen is toch vaak vooral gericht op de basisvakken zoals rekenen en taal”, zegt Lucassen.

Meer nieuws