Minister van Onderwijs Arie Slob moet scholen verplichten elke dag met leerlingen te bewegen, zo luidt het advies.
Minister van Onderwijs Arie Slob moet scholen verplichten elke dag met leerlingen te bewegen, zo luidt het advies.

Beeld: Pixabay

‘Scholen aan de bak met beweging’

Kinderen moeten elke dag minstens twee keer een half uur bewegen. Dat betogen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze zien een taak voor het onderwijs.

De adviesraden concluderen in hun advies Plezier in bewegen dat dagelijkse aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs veel meer vanzelfsprekend moet en kan worden. Kinderen moeten elke dag minstens twee keer een halfuur bewegen. Onderwijsminister Arie Slob moet scholen hiertoe verplichten, zo luidt het advies. Het onderwijs kan dit waarmaken met steun van lokale netwerken, gemeenten en de rijksoverheid.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen reageert kritisch op het advies. Nu al lukt het basisscholen niet het minimale aantal te halen van twee lesuren gym per week door een bevoegde leraar. “Laten we eerst eens zorgen dat er voldoende vakleerkrachten zijn, opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En dat pabo-studenten weer binnen hun opleiding hun gymbevoegdheid kunnen halen.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Laten we eerst eens zorgen dat er voldoende vakleerkrachten zijn, opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding’

Terwijl de AOb eerst de doelstelling van twee uur wil halen, stellen de raden dat die twee uur ontoereikend zijn om een actieve leefstijl bij kinderen en jongeren te ontwikkelen. Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen, redeneren de raden. Zij pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer de regie nemen.

Tientallen wetenschappers hebben het verband tussen bewegen, fitheid en slimheid onderzocht. Maar de gevonden effecten zijn miniem. ‘Overzichtsstudies tonen aan dat het effect van bewegen en fitheid op leerprestaties erg klein is’, vertelde de vermaarde onderwijswetenschapper John Hattie in 2015 in het artikel ‘Het effect van bewegen en leerprestaties’ in het Onderwijsblad.

 

 

Meer nieuws