Schadeclaim voor gemiste vakantiedagen bij langdurige ziekte

Werknemers die voor 1 januari 2012 langdurig ziek zijn geweest en daarna werden ontslagen, hebben grote kans dat ze te weinig vakantiedagen uitbetaald kregen. De Nederlandse Staat moet dit rechtzetten. Tot 23 november kunt u een schadeclaim indienen.

Waren werknemers voor 1 januari 2012 langdurig ziek, dan bouwden ze alleen over het laatste half jaar van de ziekteperiode vakantiedagen op en niet al vanaf het begin. Bij ontslag kregen deze werknemers ook alleen die vakantiedagen over de laatste zes maanden uitbetaald. Dit was in strijd met een Europese richtlijn over arbeidstijden.

Wetswijziging

De wet is daarom vanaf 1 januari 2012 aangepast zodat iedereen die langdurig ziek is gelijk vanaf het begin vakantiedagen opbouwt. De Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de werknemers die dit eerder zijn misgelopen. Deze mensen kunnen tot 23 november 2016 bij het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken, een schadeclaim indienen.

Claim indienen?

U kunt een claim indienen als u tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek was en uw contract is geëindigd voor of op 23 november 2016. Let op, er is een verjaringstermijn: is het langer dan vijf jaar geleden dat u bent ontslagen? Dan kunt u geen claim indienen. Kijk op de website van het ministerie voor meer informatie hierover. Hier staat hoe u een schadeclaim kunt indienen en u vindt een berekening van de schade. Mocht u hulp nodig hebben, bel dan het Informatie en Advies Centrum van de AOb: 0900 4636262 (5 cent per minuut).

Meer nieuws