Rekentoets iets beter gemaakt

In alle sectoren van het voortgezet onderwijs maakten leerlingen de rekentoets in 2016 beter dan het jaar ervoor. Veel mbo-studenten op niveau 4 houden moeite met de rekentoets: bijna de helft haalde een onvoldoende in het afgelopen schooljaar. Op de havo noteerde 40 procent van de leerlingen in 2016 een onvoldoende.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs. Morgen praat de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs over de rekentoets.

In 2016 steeg het percentage leerlingen van vmbo-bb met een voldoende voor de rekentoets van 50,6 naar 65,7. Bij het schoolniveau vmbo gt/tl was de grootste verbetering te zien: 89,3 procent van de leerlingen had in 2016 een voldoende. In 2015 was dat nog 69,4 procent. De havo verbeterde van 53,9 naar 60,1 procent. De rekenscores op de hogere mbo-niveaus stagneren. Van alle toetsafnames in schooljaar 2015-2016 op mbo-niveau 4 leverde 31 procent een voldoende op. Er zijn meerdere toetsmomenten: als alleen het hoogste cijfer per leerling wordt geteld, komt 48 procent uit op een voldoende. Op mbo-niveau 2 leverde een derde van de toetsafnames een voldoende op en bijna de helft een 4 of lager. Volgens Dekker is er nog veel werk te doen voordat alle mbo-studenten een goed rekenniveau hebben.

Op het vwo halen de meeste leerlingen een voldoende: 94,8 procent. Vanaf volgend jaar telt de toets op dat niveau mee als kernvak. Dat betekent dat leerlingen hoogstens één 5 mogen halen voor Engels, rekenen, Nederlands of wiskunde. Staatssecretaris Sander Dekker verwacht dan ook dat volgend jaar leerlingen nog gemotiveerder zijn.

Vraagtekens bij cijfers

In de Telegraaf zetten wiskundeleraren vraagtekens bij de cijfers van het ministerie van Onderwijs.

De toename van het aantal voldoendes is volgens hen te danken aan het toegenomen aantal herkansingen: vier in 2016.

Afrekentoets

Over de rekentoets was politiek al veel te doen. Dekker maakte in juni bekend dat de toets dit schooljaar nog niet meetelt voor het diploma bij de havo en het vmbo. In oktober 2015 keerde de PvdA zich op het laatste moment tegen het meetellen van de rekentoets voor het diploma op vmbo, havo en mbo. SP, D66 en het CDA spreken van een ‘afrekentoets’ en roepen de PvdA op om de steun voor de rekentoets in te trekken. ‘We weten dat de PvdA wil stoppen met de rekentoets, maar dat niet mag zeggen van de VVD’, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De mbo-raad, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, wil juist wel dat de toets meetelt voor het diploma. Het zou studenten meer motiveren, hun inspanningen worden beloond volgens de raad. Ook de AOb vindt dat de rekentoets moet meetellen, maar dan moet er wel eerst naar de examens worden gekeken. De vragen zijn nu vaak nog te talig.

Meer nieuws