Beeld: Pixabay

Rekenprestaties groep 6 stijgen maar werkdruk is te hoog

Het rekenniveau van Nederlandse leerlingen in groep 6 is gestegen, de werkdruk van de Nederlandse leerkrachten is hoog en de leerkrachten vinden hun klassen te groot. Dat blijkt uit het onderzoek Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dat vandaag is gepubliceerd.

TIMSS meet elke vier jaar het onderwijsniveau in de exacte vakken. Tussen 2011 en 2015 daalden de prestaties van Nederlandse leerlingen in de meetgroep – groep 6 – zowel in rekenen als in natuuronderwijs. In 2019 hebben de rekenprestaties zich in Nederland weer hersteld, de resultaten voor natuuronderwijs zijn de dip echter nog niet te boven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de werkdruk onder Nederlandse leerkrachten hoog is. Bijna alle leerlingen krijgen les van een leerkracht die vindt dat hij of zij te weinig tijd heeft om individuele leerlingen te helpen. Daarnaast heeft ruim 80 procent van de leerlingen een leerkracht die vindt dat hij of zij te veel administratieve taken en een te grote klas heeft.

‘Evenals in 2015 is de werkdruk onder leerkrachten hoog’, concluderen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat in groep zes in Nederland vergeleken met andere landen weinig tijd aan natuuronderwijs wordt besteed. Bovendien worden er relatief weinig natuurkundige proefjes gedaan. Op veel scholen is er dan ook behoefte aan practica-materialen. Veel schoolleiders zouden graag een leerkracht met een specialisatie in natuuronderwijs op hun school willen zien.

Rekenen

In groep 6 presteren jongens beter in rekenen dan meisjes. Dat gegeven is in de afgelopen 24 jaar nauwelijks veranderd. Jongens zijn ook zelfverzekerder en hebben iets meer plezier in rekenen dan meisjes. In het natuuronderwijs zijn die sekseverschillen niet aanwezig.

Trots

Leerlingen, leerkrachten en schoolleiders zijn in Nederland positiever over hun school dan in omringende landen. Leerlingen zijn trots op hun school en leerkrachten zijn trots op hun beroep. ‘Evenals in 2015 is de werkdruk onder leerkrachten echter hoog’, concluderen de onderzoekers. ‘Leerkrachten kunnen vaak onvoldoende aandacht geven aan individuele leerlingen, hebben te veel administratieve taken en vinden hun klas te groot.’

Meer nieuws