Rechtszaak over vergoeding voormalige interim-bestuurder hogeschool Artez

De slepende strijd over de beloning van een voormalige interim-bestuurder bij de kunstenhogeschool Artez zal zich volgend jaar verplaatsen naar een nieuwe arena: de Amsterdamse rechtbank. Vertrouwelijke documenten die het Onderwijsblad opvroeg met de Wet openbaarheid van bestuur werpen nieuw licht op de zaak.

Vorig jaar dwong minister Bussemaker van Onderwijs voormalig interim-bestuurder Gerben Eggink en managementbureau BoerCroon om samen ruim 84 duizend euro terug te betalen aan het Arnhemse Artez vanwege een door de inspectie vastgestelde overschrijding van de Wet normering topinkomens (WNT) in 2013. In een zaak tegen DUO vechten ze die vordering aan. Een datum voor de behandeling moet de rechtbank nog vaststellen.

Primeur

De terugvordering was een primeur voor het onderwijs en kreeg de nodige media-aandacht. Aanvankelijk concludeerde de Onderwijsinspectie dat de wettelijke norm met 154.186 euro was overschreden. Vorig najaar stelde ze het bedrag bij naar 84.463 euro in de definitieve vordering. Door een vergissing is het bedrag toch een kleine dertigduizend euro te laag berekend, blijkt nu uit memo’s van de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft besloten om ‘uit oogpunt van rechtszekerheid’ het verschil niet te corrigeren, zo laat ze desgevraagd weten.

Verder blijkt uit een e-mail dat de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht bureau BoerCroon begin 2014 toezegde geen geld te zullen verhalen op het bureau en Eggink. Dat gebeurde nadat minister Bussemaker een onderzoek had aangekondigd naar de mogelijke overschrijding van de wettelijke norm. BoerCroon haalde die mail later aan en dreigde met een civiele procedure tegen Artez. Met het oog op de wet beschouwt de inspectie die toezegging ‘nietig’.

Bestuurscrisis

Hogeschool Artez was na een bestuurscrisis begin 2013 naarstig op zoek naar een tijdelijke bestuurder. De raad van toezicht schakelde BoerCroon in, waar overigens een van de toezichthouders overigens zelf associé was. Op 27 februari 2013 tekenden Artez, BoerCroon en interim-bestuurder Gerben Eggink een overeenkomst voor twee maanden. Uiteindelijk zou Eggink pas in mei 2014 opgevolgd worden, door een nieuwe interim-bestuurder van BoerCroon.

In 2013 bracht het bureau opgeteld 1.900 euro per dag (ex btw) in rekening bij Artez. Eggink factureerde op zijn beurt 1.300 euro per dag bij BoerCroon. In 2014 veranderden de afspraken. Toen rekende het bureau een vast maandbedrag van ruim 23 duizend euro (ex. btw), waarvan ruim 16 duizend naar de interimmer ging.

Lees de reconstructie en bekijk de vertrouwelijke documenten in de long-read: De zaak-Artez.

Meer nieuws