Beeld: Typetank

Raad en daad: Ingangsdatum opschaling ondersteuners

Door nieuwe functieomschrijvingen voor ondersteuners is Carolien in november een schaal omhooggegaan. Had dat niet per augustus 2020 moeten zijn, vraagt zij zich af. Toen had aanvankelijk een herwaardering moeten plaatsvinden.

Carolien werkt sinds een paar jaar met veel plezier in het basisonderwijs in de functie van onderwijsassistent (schaal 5). Voor de zomervakantie van 2020 heeft Carolien gehoord dat het functiegebouw voor het onderwijsondersteunend personeel wordt geactualiseerd. De werkgever maakt hierbij gebruik van de voorbeeldfuncties die onderwijsvakbonden en de PO-raad hebben afgesproken in de cao voor het primair onderwijs.

Na de zomervakantie heeft de werkgever gesprekken gevoerd met de werknemers over hun functie-inhoud en inschaling. Aan de hand van die gesprekken stelt de werkgever vast of de huidige functiebeschrijvingen nog passend zijn bij de werkzaamheden die worden verricht. Is dat niet het geval? Dan wordt een nieuwe functiebeschrijving gemaakt.

Functiebeschrijving

Carolien heeft in oktober te horen gekregen dat haar werkzaamheden passen bij de functiebeschrijving van onderwijsassistent C (schaal 6) en dat ze per 1 november 2020 in een hogere salarisschaal wordt geplaatst. Ondanks dat Carolien erg blij is met de hogere functieschaal, vraagt zij zich af of haar werkgever haar niet met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 moet plaatsen in de hogere salarisschaal. Zij heeft namelijk in de cao gelezen dat de werkgever verplicht is om vóór 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren voor het onderwijsondersteunend personeel en de directie.

Zij wendt zich met deze vraag tot de AOb. De juridisch medewerker legt aan Carolien uit dat de sociale partners met elkaar hebben afgesproken dat schoolbesturen vanwege de coronacrisis wat langer, tot uiterlijk 1 november 2020, de tijd mogen nemen voor het actualiseren en herwaarderen van het functiegebouw, maar wel onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden. Carolien legt de mail met deze uitleg van de juridisch medewerker voor aan haar werkgever. Gelukkig voor Carolien past de werkgever het salaris met terugwerkende kracht aan.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. Lees meer over de voordelen van het AOb-lidmaatschap.

Meer nieuws