Beeld: Rijksoverheid

Protocol vso beschikbaar: volledig open met 1,5 meter afstand

Het protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is beschikbaar. Vorige week dinsdag maakte premier Mark Rutte bekend dat het vso op 2 juni weer start met lessen op school waarbij de anderhalve meter-regel in acht wordt genomen.

Het protocol, dat is opgesteld door de bonden en schoolbesturen, moet scholen helpen met het regelen van praktische zaken als de deuren over anderhalve week weer opengaan. Zo geeft het protocol aan welke maatregelen er rondom de hygiëne en veiligheid genomen moeten worden en hoe het zit met het leerlingvervoer en gymlessen.

Het uitgangspunt is dat de vso-scholen vanaf 2 juni volledig opengaan voor alle leerlingen. Een belangrijke verplichting is de anderhalve meter-regel die afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en het onderwijspersoneel moet waarborgen.

Maatwerk

Evers: “In het protocol staat duidelijk dat scholen niet aan het onmogelijke gehouden kunnen worden. Honderd procent fysieke onderwijstijd voor iedere leerling kan niet altijd gegarandeerd worden. De schoolbesturen bekijken samen met de medezeggenschapsraden wat mogelijk is en of leerlingen die niet naar school kunnen, online lessen krijgen of een ander alternatief. Maatwerk zal leidend zijn zodat er aan de diversiteit tussen scholen gedacht wordt.”

‘Maatwerk per school zal leidend zijn’

Zo is er geen algemene verplichting voor een maximale groepsgrootte. Scholen kunnen die bepalen aan de hand van hun gebouw en hoeveel personeel zij kunnen inzetten. Wel moeten leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal blijven en wisselen alleen de docenten van lokaal. Tafels en leermiddelen moeten zoveel mogelijk schoongemaakt worden bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal. Ook de inhoud van het onderwijs is aan de scholen zelf. Wel staat in het protocol het advies om dit te beperken tot de kern van alle vakken en leerlingen die het staatsexamen maken, zullen een goede voorbereiding moeten krijgen.

Medisch handelen

De bestaande medische protocollen blijven bestaan. De zorg in de scholen, bijvoorbeeld van zorgondersteuners en jeugdhulp, kan weer worden opgestart. Als het medisch handelen vraagt om wel dichterbij een leerling te zijn, moet er in sommige gevallen een chirurgisch mond-neusmasker gebruikt worden. De ouders van leerlingen die vanwege hun beperking of medische achtergrond extra gezondheidsrisico’s lopen, moeten in overleg met een arts advies vragen of hun kind naar school kan en of dat veilig is.

De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen blijft bestaan.

Op een rij:

  • Het protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs kun je via deze link downloaden
  • Vso-scholen mogen in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het volgende bepalen: aankomst en vertrek van leerlingen (looproutes, ingangen), jassen en kapstokken, personeelskamer (inrichten zodat anderhalve meter is gewaarborgd), onderwijsinhoud, verblijf op school
  • Bij het leerlingvervoer moeten chauffeurs een chirurgisch mondmasker dragen en kinderen een niet-medisch mondkapje
  • De ruimte in het schoolgebouw moet optimaal worden gebruikt, zodat anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling zo goed mogelijk gewaarborgd wordt
  • De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen blijft bestaan

Meer nieuws