Prijswinnend project over digitale veiligheid

Better eSafe than sorry. Onder deze titel onderzochten scholieren uit vijf Europese landen hoe ze veilig kunnen omgaan met digitale media. Initiatiefnemer en docent Dennis Jurhill won er een prijs mee.

Twee jaar geleden vroeg Dennis Jurhill, docent Engels en mentor op het St. Michaël College in Zaandam, zich af of zijn leerlingen zich wel bewust zijn van de risico’s van social media. “De gevolgen van pesten zijn nu zoveel groter dan vroeger, alleen al omdat je digitaal een veel groter publiek bereikt. Ik was benieuwd naar wat er al gedaan wordt en wat we nog meer kunnen doen om dit tegen te gaan.”

Hij hield een enquête onder zijn leerlingen via Google forms waaruit bleek dat de smartphone eigenlijk continue in gebruik is en vaak zelfs mee gaat naar bed. Dat dit het slaappatroon negatief beïnvloedt, wisten veel leerlingen niet. Ze waren ook niet goed op de hoogte van onderwerpen als sexting, grooming, cyberpesten of (online) gameverslaving.

Antwoord op vragen

Jurhill besloot een internationaal project op te zetten om zijn leerlingen uit 3-vwo te motiveren antwoorden te vinden op hun vragen. Hij nam contact op met Maxime Drouet, een Franse collega in Bretagne, met wie hij al eerder internationale projecten uitvoerde via eTwinning. Dit is een gratis online platform voor scholen in Europa dat internationale samenwerking stimuleert en mogelijk maakt. De twee docenten ontwikkelden samen het project Better eSafe than sorry, zetten het op het platform waarna collega’s uit Bulgarije, Denemarken, Engeland en Spanje besloten om ook mee te doen.

Het project duurde een schooljaar waarin leerlingen van de vijf scholen in gemixte groepjes aan de slag gingen. Ze hielden een enquête om erachter te komen welke kennis ze al hadden en onderzochten per thema hoe je veilig kunt omgaan met onder andere digitale media. “Ze werkten in Google drive, waar je heel makkelijk samen een document kunt wijzigen en aanvullen”, legt Jurhill uit. “Alles valt of staat met de inzet van leerlingen. Dat was soms lastig, dan reageerden leerlingen uit Bulgarije bijvoorbeeld niet snel genoeg, tot frustratie van mijn leerlingen die heel enthousiast en gedreven waren. Maar uiteindelijk gaat het project over wat je zelf eruit kunt halen en de opbrengsten vond ik heel waardevol.”

De leerlingen werkten zo’n acht uur per maand aan het onderzoek, dat afgesloten werd met een presentatie die ze filmden en met elkaar deelden. Het project bevordert niet alleen hun Engels, ook 21ste eeuwse vaardigheden als mediawijsheid, samenwerken en het beoordelen van informatie komen aan bod. “Leerlingen vinden het heel erg leuk om met hun leeftijdsgenoten in het buitenland te communiceren. Op deze manier leren ze andere culturen kennen en geef je ongemerkt ook invulling aan het thema wereldburgerschap”, vertelt Jurhill enthousiast.

Pikante foto

Dat leerlingen in andere landen soms minder vrij over dit soort onderwerpen praten, was een van de dingen die de Nederlandse scholieren opviel. “Frappant was verder dat veel leerlingen niet wisten dat ze strafbaar zijn als ze een pikante foto naar een ander sturen”, legt de docent uit. “Omdat ze minderjarig zijn, valt zo’n foto wettelijk gezien namelijk onder kinderporno.”

Om zichtbaar te maken hoe het staat met de digitale veilheid op school, vroegen de leerling een eSafety-label aan. Voor dit keurmerk van de Europese Commissie maken scholen eerst zelf een analyse aan de hand van een checklist en krijgen ze handvatten voor het opstellen van een digitaal veiligheidsplan. Alle deelnemende scholen voldoen aan de eisen en hebben het keurmerk gekregen. En als klap op de vuurpijl wees een vakjury uit vele inzendingen het project van Dennis Jurhill aan als beste in de categorie twaalf tot en met twintig jaar. “Hartstikke mooi”, reageert Jurhill. “Samen met mijn Franse collega heb ik er met plezier veel extra tijd en moeite ingestoken, en dat was het natuurlijk ook meer dan waard. De prijs zie ik als een kroon op het werk.”

Aanraden

Jurhill kan andere docenten het project van harte aanraden. “Het lesplan ligt er al en het project is makkelijk in te passen en uit te voeren. Internationaal samenwerken levert zoveel op. Niet alleen voor leerlingen, ook voor leraren is het leuk en inspirerend om eens bij collega’s over de grens te kijken. Het is een win-winaanpak.”

Meer informatie: www.etwinning.net of via Dennis Jurhill: djurhill@stmichaelcollege.nl

Meer nieuws