Prestaties rekenen en science omlaag

Leerlingen in groep zes rekenen minder goed dan drie jaar geleden. Ook de rekenprestaties zijn gedaald. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Timss 2015. De daling volgt op een stijging tussen 2007 en 2011. Nederlandse leraren geven aan relatief weinig bijscholing te volgen en melden een hoge werkdruk.

De toppers bij rekenen en science zijn de Aziatische landen. Singapore voert bij beide onderwerpen de lijst aan, met scores van respectievelijk 618 voor rekenen en 590 voor natuurwetenschappen. Het eerste Europese land op de rekenlijst is Noord-Ierland (570) en bij science is dat Finland (554). Timss bestaat al langer dan Pisa, dat de prestaties op vijftienjarige leeftijd beoordeeld.

Dalende trend

Nederlandse kinderen halen voor wiskunde 530 punten (-10), voor natuurwetenschappen 517 (-14). Dat is boven de norm van 500 die Timms hanteert, maar Nederland zit wel bij een kleine groep van landen waar een dalende trend is. Achterstandsgroepen doen het relatief goed, maar de betere leerlingen blijven iets achter. Bij wiskunde zijn jongens nog steeds beter dan meisjes. Bij de natuurwetenschappen scoren jongens en meisjes in groep zes nu gelijk, vooral door een daling bij de jongens.

Wetenschap

1995 2003 2007 2011 2015
530 525 523 531 517

 

Rekenen

1995 2003 2007 2011 2015
549 540 535 540 530

Bron: Timms 2015

Door de stijging van verschillende landen en een toename van het aantal deelnemers, zakt Nederland op de ranglijst maar blijft in de subtop. Zo streeft nieuwkomer aan het onderzoek Polen ons voorbij, net als Portugal met sterk verbeterde rekenprestaties. Opmerkelijk is dat Nederlandse kinderen heel vaak aangeven rekenen niet leuk te vinden.

Hoge werkdruk

Naast de leerlingprestaties werd ook gekeken naar de omstandigheden waarin het onderwijs werd gegeven.

Nederlandse leraren zijn erg tevreden over hun beroep, maar geven wel aan dat zij een hoge werkdruk hebben.

Niet zo verwonderlijk, omdat de klassen hier gemiddeld groter zijn en het aantal lesuren hoger ligt. Leraren geven ook aan relatief weinig tijd te hebben voor nascholing. Zo geven zij op vrijwel alle onderdelen van het rekenen -inhoud, didactiek, curriculum, ict, toetsen-veel minder scholing te volgen dan gemiddeld in andere landen.

Meer nieuws