Predicaten-regen in januari

Nederland telt vanaf deze maand 184 excellente scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Weekblad Elsevier kwam met een eigen lijst en doopte 45 middelbare scholen om tot ‘superschool’.

Voor het predicaat excellent werken het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie sinds 2012 samen. In het voorjaar melden scholen zich die denken kans te maken. Vorig jaar deden 52 basisscholen, 60 middelbare scholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs dat.

46 procent van hen (54 in totaal) kreeg vandaag de titel, samen met een bordje en een vlag. Opgeteld bij de 130 excellente scholen die vanaf 2015 het predicaat drie jaar op rij mogen voeren -daarvoor was het één jaar- komt het totaal op 184.

Excellente status

Voor een excellente status geven scholen zelf aan waarop ze beoordeeld willen worden: schoolresultaten, bevlogen docenten, vernieuwend onderwijs of het begeleiden van leerlingen met een achterstand. Een onafhankelijk jury zoekt vervolgens uit of ze hun doelen op dit gebied halen.

Elsevier ging deze maand openlijk de concurrentie aan met de OCW-stempel en noemt zijn kwalificatie superschool ‘preciezer’. Het blad kijkt alleen naar het voortgezet onderwijs en gebruikt ruwe inspectie-data voor een eigen berekening. Grofweg gebaseerd op het aantal zittenblijvers en op onderwijsresultaten.

Hier rollen 45 vo-afdelingen uit die ze superschool noemen, 654 doen het goed, 1442 krijgen een ‘voldoende’ en 333 vo-afdelingen scoren een onvoldoende.

Predicaten

In november 2016 deed het Onderwijsblad onderzoek naar de nieuwe inspectie-predicaten. Daaruit bleek onder andere dat de titel excellente school een klein positief effect heeft op leerlingaantallen. Het artikel ‘Is goed niet goed genoeg?’ is terug te lezen.

 

Meer nieuws