Politiek draagvlak voor beter salaris in onderwijs?

Het kwartetten in Den Haag is weer begonnen. VVD, CDA, D66 en CU werken aan een nieuw Regeerakkoord. Meer geld voor defensie of extra aandacht voor ongelijkheid? Hoe gaan we om met migratie? En het lijkt een stiefkindje: hoeveel geld komt er vrij voor investeringen in het onderwijs? Het opplussen van de salarissen in het primair onderwijs komt namelijk al op een slordige 700 miljoen euro uit.

Deze week gaat de formatie verder, met gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Niet de meest ideale combinatie voor investeringen in het onderwijs, als we terugkijken kijken naar de verkiezingsprogramma’s. Wat de vier partijen beloofden om uit te trekken voor een lagere werkdruk of beter salaris, verschilt namelijk enorm.

De VVD dacht dat het onderwijs met 100 miljoen euro extra wel weer op peil zou zijn, met een beetje investeren in de prestatiebeloning. Het CDA zette in op 200 miljoen euro, de ChristenUnie op 600 miljoen euro. Zo bekeken staat D66 behoorlijk alleen met 3,8 miljard euro. Maar krijgt die partij misschien de gelegenheid van de anderen om op onderwijs te scoren?

Overzicht van de begrote investeringen in het onderwijs van de grote politieke partijen

Kloof onderwijssalarisinvesteringen Politieke partijen

 

Overigens benadrukte D66 begin dit jaar bij het AOb-verkiezingsdebat dat zij wel plannen en budget hadden voor kleinere klassen en werkdrukvermindering, maar niet voor betere salarissen. Kortom, is er binnen de nieuwe coalitie wel genoeg draagvlak voor een plus op de salarissen in het algemeen en voor het primair onderwijs in het bijzonder? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?

Kosten

Een eerlijk salaris in het primair onderwijs kost volgens onderstaande berekening ruwweg 700 miljoen euro. Het gaat om het afschaffen van de laagste schaal (LA) en om de lonen in het basisonderwijs vergelijkbaar te maken met het voortgezet onderwijs van de eerstvolgende (LB) loonschaal.

De grote vraag die de komende weken beantwoord moet worden, is of er politiek draagvlak is in een nieuw kabinet om serieus werk te maken van onderwijsinvesteringen. De maatschappelijke druk daarvoor is groot, zo wordt duidelijk uit de massale deelname van scholen morgen aan de actie van PO-front. Een uniek samenwerkingsverband van de actiegroep PO in Actie, alle onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie. Gesteund door tienduizenden ouders, leraren en sympathisanten.

700 miljoen euro kost gelijktrekken salaris po en vo

  • In het primair onderwijs krijgen op fulltime-basis nu 60 duizend mensen schaal LA en 31 duizend schaal LB
  • Gekeken is naar het loonverschil per maand met LB voortgezet onderwijs in de laatste, hoogste schaalregel.
  • Per jaar komt dat neer op 12 maanden loon, plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering, afgerond 14 maal het maandelijks verschil.
  • De kosten zijn hoger door werkgeverslasten daarover, dat telt op tot 1,5 maal het loonverschil.
  • Het effect puur en alleen voor de onderwijsbegroting is daarmee naar schatting ruim 700 miljoen euro.

Tabel kosten loonschalen LA LB gelijk trekken PO en VO

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER