Beeld: Webredactie algemene onderwijsbond

PO-front gaat door met actievoeren

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk al in november en december voort.

Dat is gisteravond besloten na overleg tussen de deelnemende partijen PO in Actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-raad.

Komende dinsdag gaat een delegatie van het PO-front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin zal de nieuwe bewindsman een ultimatum krijgen: uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Daarvan is 900 miljoen euro bestemd voor salarissen en 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.

Meet-up op 29 november

Voor die tijd gaat minister Slob op uitnodiging van het PO-front in gesprek met leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. In het openbaar zullen zij met elkaar van gedachten wisselen over de problemen die de hoge werkdruk en het te lage salaris veroorzaken in het primair onderwijs. Deze openbare meet-up staat geagendeerd voor woensdag 29 november. Tijdstip en plaats volgen nog. Er wordt gezocht naar een ruime zaal. Het PO-front zal zorgen voor een livestream zodat iedereen de sessie kan volgen en er in elke personeelskamer op basisscholen kan worden aangehaakt bij het gesprek.

Uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro.

Landelijke staking op 12 december

Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan onze eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.

De afgelopen weken peilden de bij het PO-front betrokken organisaties de actiebereidheid onder hun leden. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie menen namelijk dat een investering van 270 miljoen euro voor salaris volstaat, waar 900 miljoen euro nodig is om de lonen in de sector op een niveau te krijgen dat vergelijkbaar is met het voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang, omdat studiekiezers een loopbaan in het primair onderwijs veelal links laten liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk.

1,4 miljard euro nodig

Weliswaar komt Rutte-III ook met plannen voor werkdrukbestrijding, maar daarvoor reserveert het komend jaar een budget van slechts 10 miljoen euro en niet de noodzakelijke 500 miljoen euro. Het kabinet voert de investering op tot 430 miljoen euro in 2021, maar het PO-front wijst er op dat het primair onderwijs die tijd niet heeft. De aanwas uit de pabo-opleidingen is zo klein dat het nu al snel oplopende lerarentekort in 2025 boven de tienduizend fte uitkomt. Dat betekent dat de werklast voor leraren de komende jaren toeneemt, terwijl de sector nu al de twijfelachtige eer heeft kampioen burn-out te zijn: één op de vier leraren krijgt hier mee te maken.

De leden van de deelnemende organisaties hebben dan ook in overweldigende aantallen aangegeven dat de acties moeten doorgaan. Het PO-front is sinds het voorjaar actief om 1,4 miljard euro extra los te krijgen in Den Haag. Dat resulteerde op 5 oktober al in de grootste eendaagse staking ooit in het onderwijs; meer dan 70 duizend leraren kwamen toen op de been om de eisen kracht bij te zetten. De hoofdmanifestatie in het Haagse Zuiderpark trok ruim 60 duizend stakers.

Meer nieuws