Plan bestrijding lerarentekorten

Het ministerie van Onderwijs heeft een plan van aanpak klaar om de aankomende lerarentekorten te bestrijden. De oplossing zit onder meer in een betere in- en uitstroom van studenten op lerarenopleidingen, het omscholen van mensen buiten de onderwijssector en het verbeteren van het imago van het leraarsberoep.

Op 24 februari stuurde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs het plan naar de Tweede Kamer. Hij deed dit naar aanleiding van een ingediende motie door GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff samen met de PvdA.

 

Tekorten

De lerarentekorten komen er aan – wel verschilt dit per regio – en zullen het grootst zijn in het basisonderwijs, schrijft Dekker. Berekeningen laten zien dat er in 2020 een tekort is van vierduizend basisschoolleraren. Vijf jaar later loopt dit op tot tienduizend leerkrachten. Op middelbare scholen is het tekort met 1200 docenten in 2025 een stuk lager. Vooral bij bètavakken en vreemde talen is het zoeken naar docenten. In het mbo gaan veel docenten met pensioen en zullen vooral technische opleidingen met tekorten kampen. Mocht er een maximum komen van het aantal lesuren voor docenten, dan zullen er nog veel meer leraren nodig zijn.

Het ministerie van Onderwijs komt met vijf oplossingen om het tekort te verminderen.

De schoolbesturen, lerarenopleidingen en bonden moeten deze oplossingen verder uitwerken. Ook wil Dekker dat er in de regio’s wordt samengewerkt.

Zo moet er een hogere en een meer diverse instroom komen op de lerarenopleidingen. ‘Hier ligt een forse opgave’, schrijft Dekker. De aanmeldingen voor de pabo daalde na het invoeren van strenge toelatingseisen. Het ministerie van Onderwijs wil dat lerarenopleidingen nu hun beleid onder de loep nemen om de instroom te verbeteren. Daarnaast gaat Dekker onderzoeken welke barrières er zijn voor aankomende studenten die een lerarenopleiding overwegen. Regio’s waar veel tekorten zijn, moeten studenten met bijvoorbeeld baangaranties lokken naar de pabo.

Omscholen en terughalen

Een andere oplossing is omscholing van mensen die werken in een andere bedrijfssector. Net als het terughalen van mensen met een onderwijsbevoegdheid die nu ergens anders werken. Het uitbreiden van uren bij deeltijders is op korte termijn een optie, volgens Dekker. Ook is het behoud van leraren in het onderwijs hard nodig. Dit kan door starters goed te begeleiden, maar ook door het imago van het beroep te verbeteren. Salaris is een belangrijk punt voor jonge leraren om wel of niet in het onderwijs te blijven.

Investeren

De AOb waarschuwt al langer voor een tekort. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt dat er op zich niks mis is met de voorgestelde maatregelen. “Alleen er zijn wel investeringen nodig om deze maatregelen een kans van slagen te geven. Extra budget voor een beter salaris en maatregelen om de werkdruk terug te dringen, zijn essentieel.”

Verheggen zegt dat de AOb al jarenlang aangeeft dat schoolbesturen leraren boventallig in dienst moeten houden. Ook toen er meer leraren dan vacatures waren. “Deze mensen heb je bij het naderende lerarentekort weer keihard nodig. En wie eenmaal uit het onderwijs gaat, komt nauwelijks terug, is de ervaring.”

Meer nieuws