Petitie om rekenexamen mbo mee te laten tellen

Het rekenexamen in het mbo moet zo snel mogelijk meetellen voor het diploma. Dat willen rekendocenten in het mbo vanaf 2018/2019. Zojuist boden ze de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs een petitie aan die hierom vraagt en meer dan duizend keer is ondertekend.

Eén van de initiatiefnemers van de petitie is Kooske Franken, ze geeft rekenlessen op het Albeda College in Rotterdam en leidt rekendocenten voor het mbo op. “Het valt niet mee om een vak te geven dat niet meetelt. Studenten zijn ongemotiveerd en het management besteedt het geld en de tijd liever aan vakken die wel voor het examen meetellen, zoals Nederlands.”

Meetellen

In oktober 2015 liet demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weten dat het rekenexamen in het mbo voorlopig niet meetelt voor het examen. Hij schreef: ‘Tot het studiejaar 2020-2021 moeten leerlingen het rekenexamen wel afleggen, maar telt het resultaat niet mee.’ De mbo’ers krijgen het cijfer wel op een lijst bij hun diploma.

In het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs 2015/2016 schreef de inspectie dat het besluit zorgde voor demotivatie bij studenten. Franken zag dit zelf ook gebeuren. “De scores stortten ineen. Op de computer zag ik studenten gewoon telkens klikken op ‘volgende vraag’, omdat ze wisten dat ze er niet op konden zakken.”

“Het valt niet mee om een vak te geven dat niet meetelt. Studenten zijn ongemotiveerd en het management besteedt het geld en de tijd liever aan vakken die wel voor het examen meetellen.”

Ook schoolbesturen stellen andere prioriteiten, volgens Franken. “Ze roosteren bijvoorbeeld voor het vak Nederlands meer uren in, want dat telt wel mee.” In de petitie schrijven de initiatiefnemers dat op veel scholen investeringen in docenten, lokalen, ondersteuningsprogramma’s en ruimte in het onderwijsprogramma langzaam worden afgebouwd. Het besef van urgentie voor rekenen is afgenomen.

Daarom startte Franken, mede namens het platform rekendocenten van de BVMBO, de petitie afgelopen augustus. In die petitie vragen de mbo-docenten wat nu het perspectief is voor het rekenen in het mbo. Moeten docenten zich nog inspannen om zich verder te bekwamen in rekenvaardigheden of is dat verspilde moeite?

Besluit

Ze hopen hiermee dat de Tweede Kamerleden dit najaar een duidelijk besluit nemen over het meetellen van het vak rekenen. Als het aan hen ligt gaat dit per 2018/2019 meetellen. Ook moet er geïnvesteerd worden in de professionalisering van rekendocenten. Franken: “Het rekenen wordt niet serieus genomen totdat het meetelt in de slaag-zakregeling.”

In 2007 luidden de scholen en bedrijven de noodklok over de taalvaardigheid en rekenvaardigheid van leerlingen. In 2010 voerde het ministerie van Onderwijs de referentieniveaus voor taal en rekenen in.

Meer nieuws