Beeld: Pixabay

Pesten daalt op middelbare scholen

Het aantal gepeste leerlingen op middelbare scholen is verder afgenomen vergeleken met twee jaar geleden. In het primair onderwijs gaven ongeveer evenveel leerlingen als in 2016 aan slachtoffer te zijn van pesterijen.

Vandaag stuurde minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs (ChristenUnie) nieuwe cijfers over pesten aan de Tweede Kamer. Hij deed dit vanwege ‘De Week tegen Pesten’ die loopt tot en met 21 september.

Het complete rapport van de Veiligheidsmonitor verschijnt pas eind dit jaar. Alleen de cijfers over pesten zijn vandaag eruit gehaald en vergeleken met de jaren 2014 en 2016. Op basisscholen is het pestgedrag stabiel gebleven: in 2016 gaf 11 procent van de leerlingen aan te worden gepest. Dit jaar gaat het om 10 procent; 3 procent van de basisschoolleerlingen geeft aan dat ze wekelijks of dagelijks met pestkoppen te maken hebben.

Op middelbare scholen zet de daling van pesten wel door, volgens de onderzoekers van de Veiligheidsmonitor. ‘5 procent van de leerlingen geeft in 2018 aan gepest te zijn ten opzichte van 11 procent in 2014 en 8 procent in 2016′, zo staat in de factsheet.

Persoonlijk

Er zijn in beide onderwijssectoren weinig verschillen in de manier waarop leerlingen worden gepest. Dit gebeurt het vaakst persoonlijk, zoals in 45 procent van de gevallen in het voortgezet onderwijs. Daarna volgt pesten via Whatsapp, Facebook en mail (cyberpesten). Basisschoolleerlingen pesten in 66 procent van de gevallen face to face.

In de Veiligheidsmonitor zijn ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs bevraagd. Daar geeft 13 procent aan gepest te worden.

Verslappen

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen bij wet verplicht om pesten tegen te gaan. Minister Slob geeft de scholen een compliment, maar waarschuwt ook dat de aandacht niet mag verslappen. ‘Ook met de nieuwe cijfers gaat het nog steeds gemiddeld om één à twee kinderen in elke klas die te maken hebben met pestgedrag’, schrijft Slob. Ook uit cijfers op de website van de Kindertelefoon blijkt dat pesten nog steeds een probleem is. De meeste telefoontjes in 2017 gingen over dit onderwerp.

Meer nieuws