Beeld: Typetank

Pensioenruil pakt goed uit

Door een deel van haar pensioen in te ruilen voor een nabestaandenpensioen laat Charlotte haar partner goed verzorgd achter als ze overlijdt.

Op 5 augustus 2017 wordt Charlotte arbeidsongeschikt. Ondanks inspanningen van zowel haar werkgever als Charlotte zelf gaat het niet zo goed met haar. Charlotte wordt daarom na circa twee jaar ziekteverlof door het UWV opgeroepen voor een keuring. Het UWV is van oordeel dat zij blijvend en duurzaam arbeidsongeschikt is. Daarom krijgt zij een IVA-uitkering. De afkorting IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is een onderdeel van de wet WIA.

Beëindiging

Een uitkering op basis van de wet WIA leidt niet automatisch tot ontslag. Charlotte kan pas ontslagen worden als de werkgever daarvoor een vergunning aanvraagt bij het UWV. Een andere optie die veel voorkomt is de vaststellingsovereenkomst, een beëindiging van het dienstverband in gezamenlijk overleg.

Omdat Charlotte nog maar twee jaar voor haar AOW-datum zit, vraagt zij de juridische dienst van de AOb of zij haar ABP-pensioen kan laten ingaan voordat zij ontslagen wordt. Gezien haar gezondheidssituatie denkt Charlotte er namelijk over haar ouderdomspensioen deels in te ruilen voor een hoger partnerpensioen (nabestaandenpensioen), zodat haar echtgenoot in ieder geval geen financiële zorgen heeft als zij komt te overlijden.

Dat kan, antwoordt de juridische dienst, ook nu haar een IVA-uitkering is toegekend. Om de uitruil mogelijk te maken moet het pensioen uiterlijk op de ontslagdatum ingaan. Met pensioen gaan vanuit alleen de IVA-uitkering is namelijk niet mogelijk en daarmee bestaat dan ook de mogelijkheid tot uitruilen niet.

Verzorgd

Zoals gezegd wil Charlotte haar echtgenoot in geval van overlijden goed verzorgd achterlaten. Ze vraagt zich af hoeveel pensioen ze precies moet opnemen om zo’n hoog mogelijk bedrag te kunnen uitruilen naar het nabestaandenpensioen. Ze heeft immers al een IVA-uitkering en hoeft nu niet haar volledige pensioen aan te spreken. De juridische dienst van de AOb laat haar weten dat ze normaal gesproken de hoogst mogelijke uitruil bereikt, als ze volledig pensioen opneemt. Bij gedeeltelijk opnemen van het pensioen kan namelijk ook maar een gedeeltelijke uitruil plaatsvinden. In haar situatie ligt het echter anders. Omdat zij de leeftijd van 65 jaar al heeft bereikt, kan ze volstaan met een gedeeltelijke opname van haar pensioen. Indien ze dan kiest voor uitruil wordt namelijk automatisch alles uitgeruild.

Offertes

Charlotte wordt geadviseerd offertes bij het ABP op te vragen. Ze vraagt een offerte op voor opname van 10 procent pensioen. Daaruit blijkt dat als ze kiest voor uitruil naar het nabestaandenpensioen haar ouderdomspensioen vanaf haar AOW-leeftijd per jaar 4000 euro lager uitvalt. Daartegenover staat dat ingeval van haar overlijden het nabestaandenpensioen voor haar partner 16000 euro per jaar hoger uitvalt. Charlotte kiest ervoor gebruik te maken van de offerte van het ABP omdat ze daarmee haar partner goed verzorgd kan achterlaten.

Omdat de uitkomsten per persoon kunnen verschillen adviseert de juridische dienst van de AOb om altijd bij het ABP offertes op te vragen, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen die AOb-leden bijstaan bij juridische kwesties.

Meer nieuws