In het onderwijs zijn verschillende pedagogische visies en scholen.
In het onderwijs zijn verschillende pedagogische visies en scholen.

Beeld: Pixabay

Pedagogische visies in het onderwijs

Scholen in Nederland kunnen georiënteerd zijn op basis van onderwijskundige concepten. Bekende voorbeelden daarvan zijn het Jenaplan-onderwijs en de Montessori-scholen.

Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende onderwijsvisies in Nederland.

Dalton

Is volgens bedenker Helen Parkhurst (1887-1973) gebaseerd op twee grondbeginselen, namelijk vrijheid en samenwerking. Parkhurst publiceerde het boek Education on the Dalton Plan.

Jenaplan

Is een vorm van onderwijsvernieuwing bedacht door Peter Petersen, afkomstig uit de Oost-Duitse plaats Jena. Opvoeding speelt een belangrijke rol in het onderwijs, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar worden geplaatst.

Freinet

Deze onderwijsvisie is voortgekomen uit het gedachtegoed van de Franse pedagoog Célestin Freinet, waarbij de interesses en belangstelling van leerlingen een uitgangspunt vormen.

Montessori

Een pedagogisch concept dat is ontwikkeld door Maria Montessori. De behoeften van de leerlingen vormen een leidraad en verschillende leeftijdgroepen zitten bij elkaar.

Vrije school

Gebaseerd op de antroposofische opvattingen van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Het onderwijs, zowel basis- als voortgezet onderwijs, is gericht op de zogenoemde intrinsieke ontwikkeling van de leerling.

Meer nieuws