In vijf jaar tijd ging het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd dat particulier onderwijs volgt van 400 naar 900.
In vijf jaar tijd ging het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd dat particulier onderwijs volgt van 400 naar 900.

Beeld: Pixabay

Particulier onderwijs groeit snel

In drie jaar tijd is het aantal particuliere basisscholen in Nederland bijna verdubbeld, van ongeveer 35 in 2015 naar zo’n 60 in 2018. Ook het aantal particuliere scholen in het voortgezet onderwijs stijgt. Het lerarentekort wordt genoemd als één van de oorzaken.

Het voortgezet onderwijs telt in 2015 ongeveer 45 particuliere scholen. In 2018 zijn dat er rond de 50. Dat blijkt uit het rapport ‘Aanvullend en particulier onderwijs’ uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en onderzoeksbureau Oberon. Onderwijsminister Arie Slob stuurde het rapport onlangs aan de Tweede Kamer.

Infinity College is zo’n particuliere school voor voortgezet onderwijs. De school startte in 2017 in Diemen, opende een jaar later een locatie in Rotterdam en begon dit jaar een derde vestiging in Utrecht. Voor tussen de 13.500 en 15.000 euro per jaar doen kinderen er de mavo, havo of het vwo. De school adverteerde recent met de kreet ‘Geen lesuitval door lerarentekort!’.

Groepsgrootte

Ook de particuliere basisschool Junior College in Almere groeit hard. Dat komt omdat het regulier onderwijs faalt, aldus directeur Jacqueline Imminga: “De link met het lerarentekort is bij de keuze voor onze school heel duidelijk. Vooral de groepsgrootte is een ding, horen we terug van de ouders. De klassen zijn al fors in het reguliere onderwijs, maar met het lerarentekort wordt dat nog vele malen erger. Stel, je hebt al dertig leerlingen in je klas en dan komen er nog eens tien of vijftien bij omdat een collega uitvalt. Zo kun je niet meer het onderwijs bieden wat ze nodig hebben.”

De school in Almere start jaarlijks met ongeveer tien leerlingen. In september 2019 waren er 21 nieuwe kinderen en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Kosten: ongeveer 13.500 euro per jaar.

Als je kijkt naar het totaal aantal leerlingen, zitten nog steeds maar weinig kinderen in Nederland op privéscholen. In de basisschoolleeftijd steeg het aantal van 400 leerlingen in 2013 naar 900 leerlingen in 2018. In totaal gaan er 1,5 miljoen kinderen naar het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs ligt het iets ingewikkelder, maar ook daar stijgt het aantal leerlingen*De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de instantie die de cijfers aanleverde voor het rapport Aanvullend en particulier onderwijs, maakt onderscheid tussen particuliere vo-scholen die wel en die geen examens mogen afnemen. Denk bij de eerste groep bijvoorbeeld aan het Luzac College. Op deze ‘zelfstandige exameninstellingen’ – die steeds vaker een uitgebreider onderwijsprogramma aanbieden – is het aantal leerlingen tussen 2013 en 2018 licht gegroeid, van 1.800 naar 1.900. Het leerlingenaantal op vo-scholen die geen examens af mogen nemen steeg in vijf jaar van 400 naar 600. In totaal volgen in Nederland 975 duizend kinderen voortgezet onderwijs. dat particulier onderwijs volgt.

Ontevreden ouders

De onderzoekers van Oberon en SEO Economisch Onderzoek signaleren een groeiende groep ouders die ontevreden is over het reguliere onderwijs. Een derde van de door hen geïnterviewde particuliere scholen geeft aan dat ouders bijvoorbeeld de klassen in het reguliere onderwijs te groot vinden en dat ze de kwaliteit van de leraren op deze scholen zien afnemen ‘door de groeiende werkdruk’.

Andere redenen voor ouders om voor privéscholen te kiezen zijn volgens de onderzoekers de toenemende bekendheid van particulier onderwijs en het ontbreken van een passend aanbod voor bijvoorbeeld leerlingen met een hoog IQ, dyslexie of motivatieproblemen in het reguliere onderwijs.

‘Bij ons zijn leraren echt met de kinderen bezig, in plaats van grote aantallen te managen.’

De gunstige omstandigheden op particuliere scholen trekken niet alleen ouders, maar ook leraren. Adjunct-directeur Gerwin Kets van Florencius opende vorig schooljaar een derde basisschoolvestiging in Haarlem. In totaal hebben ze nu ongeveer 120 leerlingen die les krijgen voor doorgaans zo’n 22.000 euro per jaar in klassen van acht á negen kinderen. Kets: “In onze personeelsadvertenties zeggen we: we geven je je vak terug. En dat is ook zo. Bij ons zijn leraren echt met kinderen bezig, in plaats van grote aantallen te managen. Ook zitten we met het salaris altijd iets boven de cao.”

Bestaansrecht

Toch hoopt Kets dat onderwijsminister Slob iets gaat doen aan de problemen in het bekostigd onderwijs. “Ik heb jarenlang in het reguliere onderwijs gewerkt. In feite is het jammer dat wij bestaansrecht hebben.”

Lees ook: Basisscholen steeds duurder door stijgende ouderbijdrage

Meer nieuws