De studentaantallen stijgen op de pabo's, maar nemen af op de tweedegraads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs.
De studentaantallen stijgen op de pabo's, maar nemen af op de tweedegraads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs.

Beeld: Pixabay

Pabo populairder, tweedegraads lerarenopleidingen slinken

De belangstelling onder studenten voor een tweedegraads lerarenopleiding neemt af. Voor het tweede jaar op rij hebben minder studenten gekozen voor een lerarenopleiding aan een hogeschool. De pabo-opleidingen zitten wél behoorlijk in de lift.

Dat blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen. De cijfers laten sinds 2017 een afname zien in de instroom bij tweedegraads lerarenopleidingen. Het gaat om voltijd-, duale en deeltijdopleidingen. In 2018 besloten 3683 studenten om een tweedegraads lerarenopleiding te gaan doen. Dit collegejaar zijn dat er 3481, een afname van 5,5 procent. Gekeken naar alleen de voltijdopleidingen is de afname met 6,5 procent in 2019 nog groter. In 2018 kozen 2773 studenten ervoor om voltijd een lerarenopleiding te volgen, in 2019 is dat aantal gedaald tot 2592.

Tekortvakken

Vooral de tekortvakken Duits en wiskunde kunnen rekenen op minder studenten. Dit collegejaar kozen 126 studenten ervoor om leraar Duits te worden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat is het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar, en een daling van 28 procent ten opzichte van 2018.

Ook het vak wiskunde was minder populair: 285 studenten schreven zich in 2019 in voor de tweedegraads lerarenopleiding. Net als Duits is dat het laagste aantal studenten van de afgelopen vijf jaar. In 2018 schreven zich nog 327 studenten in, waardoor er in 2019 een daling is te noteren van 15 procent. Ook de vakken Engels, Frans konden op minder studenten rekenen. Nederlands en scheikunde zagen de instroom juist iets toenemen.

Ook de vakken Engels, Frans konden op minder studenten rekenen. Nederlands en scheikunde zagen de instroom juist iets toenemen

Het aandeel van de tweedegraads lerarenopleidingen op de totale instroom in het hbo is de afgelopen jaren geslonken van 3,6 procent in 2017 naar 3 procent dit collegejaar.

Op de website laat de Vereniging Hogescholen weten dat er in 2019 weer meer studenten kozen voor een opleiding aan één van de hogescholen. In totaal stroomden er 113.422 studenten in, een groei van 2,8 procent. Die groei is volgens de werkgeverskoepel vooral te danken aan de stijging bij de tweejarige associate degrees. Net als vorig jaar is ook het aandeel vwo’ers dat voor een hbo-opleiding kiest gestegen, hoewel het om een klein percentage gaat van de totale instroom.

Pabo’s

Het enthousiasme voor de pabo’s onder studenten is wel groter, zo laten de cijfers zien. Dit collegejaar begonnen 5205 studenten aan een voltijd, deeltijd of duale bachelor-opleiding die opleidt tot leraar basisonderwijs, een stijging van 9,5 procent vergeleken met het jaar ervoor. De groei zit vooral in de deeltijd- en duale opleidingen.

Dit collegejaar begonnen er 9,5 procent meer studenten aan een pabo-opleiding

De stijging valt ook de werkgeverskoepel op. ‘De krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers’, zegt voorzitter Maurice Limmen. De VH laat weten dat het aandeel mannen dat een pabo-opleiding kiest sneller stijgt dan het aantal vrouwen en noemt het goed dat ‘extra inspanningen’ hiervoor vruchten blijken af te werpen.

Acties

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep is blij met iedereen die voor de lerarenopleiding kiest. “Onbevoegd lesgeven is funest voor de kwaliteit, dus hoe meer opgeleide docenten hoe beter. Vooral voor de pabo is dat goed nieuws.” Toch zijn deze aantallen nog lang niet ‘goed genoeg’, volgens Van der Zweep. “In 2024 is er een tekort van drieduizend voltijdbanen. Er moet dus meer gebeuren dan de paar honderd studenten die zich nu méér aanmelden. Bovendien laten de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs een daling zien. Actie blijft dus nodig.”

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER