Ouders staan achter stakende basisschoolleraren

Ouders steunen basisschoolleraren in hun staking op 5 oktober. Dat blijkt uit een peiling van Ouders&Onderwijs. Daarin geeft 83 procent van de ondervraagde ouders aan de staking volledig te steunen. Slechts 3 procent vindt het sluiten van de scholen een te zwaar middel.

Ouders&Onderwijs, een landelijke organisatie waar ouders met vragen over het onderwijs terechtkunnen, hield een peiling onder 1852 ouders. De doelen die leraren willen bereiken met hun staking, een beter salaris en een lagere werkdruk, ondersteunen de ouders. Vooral de werkdruk vindt bijna 90 procent van de ouders een goede reden om te staken. Ruim driekwart van de ondervraagde ouders vindt salaris een goede motivatie, wel vinden ze dit een minder goede reden om de school dicht te doen.

Zorgen

Ouders merken de werkdruk op school op. “Ze zien bijvoorbeeld dat leraren geen tijd hebben om extra ondersteuning te geven bij het lezen”, zegt Petra Hietbrink, medewerker infopunt van Ouders&Onderwijs. “Ze bellen ons dan met de vraag of ze dit zelf moeten regelen.” Haar collega Marieke Boon zegt dat ouders zich zorgen maken of er wel een leraar voor de klas staat, omdat er niet genoeg invallers zijn.

Leraren mogen van de ouders als het nodig is nog meer staken. 71 procent van de ouders geeft in de peiling aan dat ze andere stakingen en sluitingen van de school zullen steunen. Eenvijfde merkt op dat extra staken goed is, maar vindt het onterecht dat kinderen dan niet naar school kunnen. 8 procent vindt vervolgacties niet nodig en de scholen sluiten een te zwaar middel.

Last

61 procent van de ouders heeft last van de staking, maar vindt dit geen echt probleem. Ook niet wanneer het voor henzelf kosten of extra organisatie meebrengt. De meeste ouders waren op tijd op de hoogte van de staking. De school waar Hietbrink in de medezeggenschapsraad zit, heeft ouders in een nieuwsbrief opgeroepen naar de directeur te stappen als ze geen opvang konden regelen. “Ik vroeg er laatst naar, maar niemand had daar gebruik van gemaakt”, zegt Hietbrink.

Op de Facebookpagina van de AOb meldt een ouder dat ze ‘heel hard achter de leraren staat’ en zelfs met haar dochter naar Den Haag wil komen om de juffen en meesters persoonlijk te ondersteunen. Ouders&Onderwijs steunt de actie ook, met als voorwaarde dat de informatievoorziening goed moet zijn naar ouders toe. Boon: “Ouders willen investeren in beter onderwijs en de opvang regelen, maar ze moeten het op tijd weten. Dat is bij deze actie gebeurd.”

Meer nieuws