Volgens een Regioplan-rapport vindt 60 procent van de ouders dat scholen uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs in het geheel niet opvolgen.
Volgens een Regioplan-rapport vindt 60 procent van de ouders dat scholen uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs in het geheel niet opvolgen.

Beeld: Pixabay

Geschillencommissie passend onderwijs wekt onvrede ouders

Ouders zijn ontevreden over de uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan dat eind vorige week is vrijgegeven.

Volgens het Regioplan-rapport vindt 60 procent van de ouders dat scholen uitspraken van de commissie in het geheel niet opvolgen. Scholen zelf zijn in ruime meerderheid van mening dat dit dat dit wel gebeurt (85 procent). Ook over de vraag of geschillen zijn opgelost verschillen ouders en scholen volgens het onderzoek sterk van mening. 77 procent van de scholen geeft aan dat geschillen waarover de commissie een uitspraak heeft gedaan ten minste deels zijn opgelost. Slechts 40 procent van de ouders is het daarmee eens.

Andere school

De Wet passend onderwijs verplicht scholen sinds 1 augustus 2014 kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om op een onderwijsplek terecht te kunnen. Lukt scholen dit niet, dan moeten zij daarvoor goede redenen aanvoeren en voor kinderen een andere school vinden. Bij conflicten over plaatsing van hun kind kunnen ouders naar de geschillencommissie stappen.

Uitspraken van de commissie leiden niet tot een betere verstandhouding tussen ouders en scholen.

Uitspraken van de commissie leiden niet tot een betere verstandhouding tussen ouders en scholen. Een web-enquête laat zien dat leerlingen die inzet waren van een geschil in overgrote meerderheid van de gevallen (92 procent) geen onderwijs meer volgen op de school waarmee zij in conflict waren. Het regionale samenwerkingsverband, waar scholen onderdeel van zijn, heeft vaak een belangrijke bemiddelende rol gespeeld bij de herplaatsing op een andere school.

Regioplan vindt dat scholen het samenwerkingsverband in een vroeg stadium actief moeten betrekken bij de oplossing van geschillen tussen ouders en scholen. De geschillencommissie zelf moet uitspraken in haar aanbevelingen explicieter, duidelijker en minder abstract verwoorden. Nu ontstaat daarover vaak verwarring.

Reactie AOb

Eugenie Stolk, dagelijks bestuurder primair onderwijs van de AOb, vindt het goed dat er gekeken wordt naar de rol en werking van de geschillencommissie passend onderwijs. “Veel beter zou het zijn als de commissie steeds minder te doen krijgt. Problemen tussen ouders en scholen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.”

De nieuwe regeringspartijen willen investeren in de relatie tussen ouders en school. “Dat is belangrijk. Tegelijkertijd zien wij dat conflicten ook vaak ontstaan vanuit verschillende verwachtingspatronen. De ouder verwacht iets van de school, waar de school niet aan kan voldoen, of andersom. Dit gaat dan vaak over de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden en welke niet. De AOb pleit voor één landelijk niveau van basisondersteuning. Op het moment dat er meer duidelijkheid komt over wat een school wel en niet kan bieden, verwachten wij dat er minder conflicten zullen ontstaan.”

Meer nieuws