Beeld: Typetank

Onrust over tijdelijke contracten Universiteit Leiden

Bij de Universiteit Leiden is onrust ontstaan over de tijdelijke contracten van docenten met onderwijstaken. Medewerkers van de opleiding internationale studies stuurden al meerdere brandbrieven en startten een petitie. Ook de universiteitsraad is kritisch.

Begin april schreven medewerkers van international studies een brandbrief aan het college van bestuur. Zij maken zich zorgen over de baanonzekerheid en de tijdelijke contracten voor docenten die alleen lesgeven. Zij roepen het bestuur op om deze mensen in vaste dienst te nemen. Nu verdwijnen de docenten met hun ervaring en moeten de achterblijvers keer op keer nieuwe mensen inwerken, wat de werkdruk verhoogt. In de brandbrief eisen ze stabiele banen met carrièreperspectieven.

Lesgeven én onderzoek

Eind juni reageerde het universiteitsbestuur op de brief en liet weten dat er actie wordt ondernomen. Het bestuur wees op cijfers die volgens hen een afname van tijdelijke contracten laten zien: in 2015 ging het om 35,1 procent naar 22,6 procent in 2019. Via een woordvoerder laat de universiteit weten dat de koppeling onderwijs en onderzoek een uitgangspunt is om een vast contract aan te bieden. Wel zet de universiteit meer in op langdurig tijdelijke contracten voor docenten. Daarover zijn afspraken gemaakt met faculteiten. Volgens de woordvoerder was in 2019 een kwart van de docenten die alleen lesgeven in vaste dienst bij de universiteit.

AOb-sectorbestuurder Donald Pechler laat weten dat de bond de petitie van de medewerkers een warm hart toedraagt. “Bij deze studie is er veel behoefte aan docenten die alleen lesgeven en die behoefte is structureel. Wij vinden dat je die mensen dan ook moet aannemen. Als je dat niet doet, gooi je de opgebouwde kwaliteit weer weg en je hebt als universiteit de taak om goed onderwijs te geven. Ons speerpunt is altijd om het aantal tijdelijke contracten terug te dringen.”

‘Als de behoefte aan docenten die alleen lesgeven structureel is, moet je die mensen aannemen. Doe je dat niet, dan gooi je de opgebouwde kwaliteit weer weg’

‘Draaideuren’

De universiteitsraad heeft datzelfde speerpunt, zegt lid en universitair docent Bart van der Steen. “Wij hameren op minder tijdelijke contracten.” Daarnaast is de raad al een tijd bezig met de draaideur-contracten (medewerkers die worden ontslagen en vervolgens na een half jaar weer in dezelfde functie terugkeren zonder een vast contract te krijgen). Daar is voor een deel ook sprake van bij international studies, al is het vooral ook een groter probleem dat op meerdere plekken speelt binnen de universiteit. Van der Steen: “Aan het bestuur hebben we meermaals gevraagd om te tellen om hoeveel mensen het nu precies gaat.”

Universiteitsraad: ‘Wij hameren op minder tijdelijke contracten’

Marat Markert, lid van de universiteitsraad, laat weten dat het bestuur onlangs met cijfers over de brug kwam over specifiek de draaideur-contracten. “We kregen van HRM een lijstje doorgestuurd waarin stond dat 56 dossiers uit 2018 en 2019 onder de loep zijn genomen. Daarvan waren er 26 bestempeld als een ‘draaideur-constructie’ waarbij mensen meerdere dienstverbanden hebben. Het ligt dus wel op het netvlies nu, maar wij zijn vooral benieuwd hoe het beleid voor de toekomst eruit gaat zien en dit voorkomen wordt.”

Goed werkgeverschap

De universiteit laat weten dat het gebruik van draaideur-contracten niet past bij ‘goed werkgeverschap’. ‘Dergelijke constructies zijn ongewenst binnen de universiteit. We bekijken of en in welke mate er sprake is van deze praktijk’, aldus de woordvoerder. ‘Met de faculteitsbesturen maken we afspraken om bestaande situaties te corrigeren.’

‘Draaideur-contracten zijn ongewenst binnen de universiteit’

Het lokaal overleg van de universiteit, dat onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden met het bestuur, is ook met dit onderwerp bezig. Nicole van Os, lid van het lokaal overleg: “Bij het international studies-verhaal is soms ook sprake van draaideur-constructies, alleen het is breder dan alleen die opleiding. We hebben dit eerder bij het bestuur aangegeven, maar er speelt meer met tijdelijke contracten en het is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. We willen dit eerst goed inventariseren voordat we het aan de lokaal overlegtafel kunnen en willen bespreken. Het bestuur weet daar ook van.”

Meer nieuws