Onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs krijgt per 1 januari 2020 een arbeidscontract net zoals hun collega's uit het bijzonder onderwijs.
Onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs krijgt per 1 januari 2020 een arbeidscontract net zoals hun collega's uit het bijzonder onderwijs.

Beeld: Typetank

Onrust over nieuwe contracten personeel openbaar onderwijs

Onderwijspersoneel dat werkt in het openbaar onderwijs krijgt per 1 januari 2020 te maken met nieuwe regels. Een wet wijzigt hun ‘aanstellingsovereenkomst’ in een ‘arbeidscontract’ zoals collega’s in het bijzonder onderwijs hebben. Hoewel schoolbesturen niet aan de arbeidsvoorwaarden mogen tornen merkt AOb-beleidsjurist Anissa Khattabi dat sommige besturen toch die kans aangrijpen.

Bij de AOb zijn tientallen mails en telefoontjes binnengekomen van verontruste leden uit het openbaar onderwijs. Zij krijgen een nieuw contract van hun werkgever onder hun neus vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra).

Zelfde rechtspositie

Per 1 januari 2020 gaat de wnra in; alle ambtenaren in Nederland krijgen ermee te maken, dus ook onderwijspersoneel uit het openbaar onderwijs. “In het primair en voortgezet onderwijs is zo’n 30 procent van de instellingen openbaar”, zegt Khattabi. De wet regelt dat alle medewerkers in het openbaar onderwijs hetzelfde soort contract en dezelfde rechtspositie krijgen als hun collega’s uit het bijzonder onderwijs. “Iedereen komt dan onder het Burgerlijk Wetboek en het cao-recht te vallen. Nu vielen ambtenaren niet onder dat wetboek en waren bepaalde zaken anders geregeld.”

De wet regelt dat alle medewerkers in het openbaar onderwijs hetzelfde soort contract en dezelfde rechtspositie krijgen als hun collega’s uit het bijzonder onderwijs

Administratief

Volgens de AOb-beleidsjurist gaat het puur om een administratieve wetswijziging waarbij werkgevers niets mogen wijzigen aan de arbeidsvoorwaarden. “In de wet staat dat de aanstellingsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een arbeidscontract. Ook alle voorafgaande aanstellingen tellen automatisch mee voor bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding. De wetgever wilde wegblijven van administratief gedoe en stress over opnieuw een handtekening zetten. In principe hoeven werkgevers dus helemaal geen nieuw contract aan te bieden.”

AOb-beleidsjurist Khattabi: ‘In principe hoeven werkgevers helemaal geen nieuw contract aan te bieden’

Onrust

Desondanks merkt Khattabi dat er onrust is op de scholen en krijgt de AOb vragen binnen, omdat sommige schoolbestuurders wél een nieuw contract uitreiken en daarin ook wijzigingen ten opzichte van de oude aanstellingsovereenkomst opnemen. “Ik adviseer mensen om de bond in te schakelen om het contract te laten lezen”, zegt Khattabi.

‘Ik adviseer mensen om de bond in te schakelen om het contract te laten lezen’

Een voorbeeld dat voorbijkomt is dat schoolbesturen een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ in de arbeidsovereenkomst opnemen. “Dat betekent dat de werkgever bij een zwaarwegend belang eenzijdig jouw arbeidsvoorwaarden kan aanpassen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een wijziging van je werkrooster of takenpakket. Zie je dit erin staan, dan moet je opletten”, waarschuwt Khattabi.

Een personeelsreglement waarin aanvullende afspraken staan over bijvoorbeeld reiskosten of scholing ziet Khattabi ook in de arbeidsovereenkomsten voorbijkomen. “Er staat dan ook in dat de werkgever dat reglement mag wijzigen.”

Uitstel

Veel werkgevers geven daarnaast een deadline voor het tekenen van het contract. Khattabi adviseert om uitstel te vragen en vooral niet te tekenen bij twijfel. “Onderwijspersoneel dat werkt in het voortgezet onderwijs kan de cao erbij pakken. Als jouw werkgever er al voor kiest om een nieuw contract aan te bieden, dan moet jouw directeur verplicht gebruikmaken van de model-arbeidsovereenkomst. Deze is te vinden in de cao.”

Meer nieuws