Onderwijswethouder bezorgd over scholenstichting Blick

De gemeente Capelle aan den IJssel maakt zich zorgen over het openbare schoolbestuur Stichting Blick op Onderwijs. Een rapport van adviesbureau Berenschot heeft de zorgen niet weg kunnen nemen. De onderzoekers waarschuwen voor financiële risico’s en de medezeggenschapsraad lijkt niet goed te worden betrokken bij besluiten.

‘Wij wilden in ieders belang de feiten op een rij krijgen. Helaas zijn onze zorgen over de stichting Blick niet weggenomen’, zegt onderwijswethouder Dick van Sluis in een persbericht. De scholenstichting bestuurt in totaal tien basisscholen en middelbare scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Krimpen- en Capelle aan den IJssel .

Afgelopen januari besloot het college van b&w een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het schoolbestuur omdat er zorgelijke signalen waren binnengekomen over de financiële positie, de bestuurscultuur en de medezeggenschap. Berenschot voerde het onderzoek uit, maar schrijft ook dat de raad van toezicht en het college van bestuur niet mee wilden werken. ‘De raad van toezicht en het college van bestuur geven aan dat er geen problemen zijn. Zij vinden dat de gemeente te veel op de stoel van de toezichthouder gaat zitten’, zo schrijven de onderzoekers. Het college van bestuur van de Stichting Blick onthoudt zich van commentaar.

Afwijkende prognoses

In het rapport concludeert het adviesbureau dat de leerlingprognoses voor 2018-2020 in het voortgezet onderwijs aanzienlijk afwijken van de prognoses van overheidsinstantie DUO.  Het gaat om een verschil van 15 tot 38 procent waar in de meerjarenbegroting geen toelichting op wordt gegeven. ‘Blick neemt daarmee een financieel risico’, schrijft onderwijswethouder Van Sluis. ‘De onderwijssubsidie wordt gebaseerd op de voorspellingen van DUO.’

Berenschot onderzocht ook de bedrijfscultuur en het functioneren van de medezeggenschap. Het adviesbureau concludeert dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) voor primair onderwijs van Blick onvoldoende wordt betrokken bij besluiten. Zo is er niet volgens de regels twee keer per jaar een formeel gesprek geweest met de raad van toezicht en is er bij de meerjarenbegroting niet aan het advies- en instemmingsrecht voldaan.

Lijnrecht

De zorgen bij onderwijswethouder Van Sluis zijn verder toegenomen omdat de gmr primair onderwijs in april het vertrouwen in de raad van toezicht heeft opgezegd. De relatie was te slecht geworden, zo blijkt uit de brief die ook bij de stukken zit op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel. ‘De gmr ervaart de wijze waarop medezeggenschap door het bevoegd gezag wordt ingevuld als onwerkbaar. Partijen staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar’, aldus de gmr. De raad van toezicht van Blick zegt zich niet in de beschuldigingen te herkennen en heeft in een eerder statement laten weten nog steeds achter het college van bestuur te staan.

De onderwijskwaliteit is niet in geding geweest. De Onderwijsinspectie heeft geen tekortkomingen gezien. Onderwijswethouder Van Sluis zegt in zijn persbericht dat hij met het schoolbestuur in gesprek wil over de uitkomsten van het onderzoek.

Meer nieuws