Het Friesland College snijdt in managementlagen zodat onderwijsteams meer zeggenschap krijgen.
Het Friesland College snijdt in managementlagen zodat onderwijsteams meer zeggenschap krijgen.

Beeld: Typetank

Onderwijsteams Friesland College krijgen meer invloed

Het Friesland College wil onderwijsteams waarin docenten en instructeurs zitten meer professionele ruimte en zeggenschap geven. De mbo-instelling snijdt daarom in managementlagen en schrapte begin deze maand een flink aantal directeursfuncties.

“We zijn van twintig directeuren naar elf gegaan”, zegt bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College. Ook de opleidingsmanagers zullen op termijn verdwijnen. “We hopen dat onderwijsteams op deze manier sneller kunnen inspelen op veranderingen. Zij krijgen meer invloed.”

Werkvloer

De onderwijsteams krijgen meer budget, zodat ze tijd hebben om zich met de nieuwe taken bezig te houden en docenten zichzelf bijvoorbeeld kunnen uitroosteren in overleg met het team. Segers: “We willen ook dat er van de verschillende onderwijsteams afgevaardigden komen die meepraten over het beleid op de schoollocaties en op organisatieniveau. Zodat de stem van de werkvloer doorklinkt in de hele organisatie. Normaal zaten er in zo’n vergadering directeuren, maar op deze manier komt er meer input vanuit de werkvloer.”
Wel blijft er ondersteuning aanwezig voor de onderwijsteams, bijvoorbeeld hrm-personeel. “Teams kunnen zelf bepalen wie ze nodig hebben in hun team en een functieprofiel opstellen, de werving kan door hrm worden gedaan.”

Leuker

Jelte Hiemstra is docent Toerisme bij het Friesland College en lid van de ondernemingsraad die instemde met de plannen. Hij denkt dat deze reorganisatie zijn werk leuker maakt. “Natuurlijk moeten we gaan bekijken hoe het uitpakt. De professionele ruimte moet echt ontstaan en zal groter worden. Het is spannend, maar wel fijn dat er minder zaken van boven zullen worden opgelegd. Nu ben je toch vaak afhankelijk van een leidinggevende als je iets anders wilt doen. Of krijg je ‘nee’ te horen.”

“Een goede ontwikkeling”, noemt AOb-rayonbestuurder Hayo Bohlken de koers van het Friesland College. Hij was er zijdelings bij betrokken via de ondernemingsraad. “Meer geld naar het onderwijs is altijd goed. Vaak zie je in het mbo juist dat het aantal managers toeneemt ook al heeft de sector het wel over zelfsturende teams.”

Meer nieuws