Onderwijsraad is bezorgd over uitwerking lerarenregister

De Onderwijsraad, een adviseur van de regering, is bezorgd dat het lerarenregister een ‘technisch-bureaucratische exercitie’ gaat worden. De raad is voorstander van het lerarenregister, maar de uitvoering moet anders.

Dat staat in het vandaag gepubliceerde advies van de Onderwijsraad. Onderzoekers buigen zich daarin over het ontwerpbesluit (Besluit Lerarenregister) dat is opgesteld door het ministerie van Onderwijs. In dat besluit staan onder meer de uitgangspunten en procedures voor de herregistratiecritera en voor het goedkeuren van activiteiten die leraren kunnen doen voor het register.

Het oordeel van de Onderwijsraad is scherp. De huidige vormgeving van het lerarenregister sluit onvoldoende aan bij het doel: garanderen dat leraren bekwaam zijn en blijven. In een aanvullend persbericht zegt voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink: ‘Het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures met commissies en mandaten zal het lerarenregister in onvruchtbare aarde doen belanden.’

Eenvoud

De raad pleit in het advies dan ook voor meer eenvoud, want alleen dan kan het register helpen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het staat nu echt te ver af van de praktijk in de scholen, vindt de raad. “De nadruk ligt bij dit besluit teveel op het afvinken van losse activiteiten”, zegt een voorlichter van de raad.

Veel zorgen maakt de raad zich over de structuren van adviescommissies, het goedkeuren van het scholingsaanbod en andere besluitvorming rondom het register. ‘De aandacht verschuift naar administratieve handelingen in plaats van daadwerkelijk bekwaamheidsonderhoud’, aldus de raad. ‘Er is voorzien in veel losse besluiten over herregistratie en validering, die allemaal tot bezwaar en beroep kunnen leiden. De raad acht het ondoenlijk om via landelijke adviescommissies van beperkte omvang de herregistratie van zo’n 230.000 leraren en het totale aanbod aan activiteiten goed en zorgvuldig te beoordelen.’

Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter Onderwijsraad: ‘Het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures met commissies en mandaten zal het lerarenregister in onvruchtbare aarde doen belanden.’

Bureaucratische exercitie

Het voorkomen van een bureaucratische exercitie kan bijvoorbeeld door te werken met portfolio’s. De beroepsgroep kan dan zelf afspreken aan welke eisen het portfolio moet voldoen voor herregistratie.

De deelnemersvergadering (vanuit de Onderwijscoöperatie), die meedenkt over herregistratie en validering voor activiteiten, is volgens de Onderwijsraad een te kleine en weinig representatieve groep. In die deelnemersvergadering zitten vooral leraren die zichzelf al bij het vrijwillige register hadden aangemeld.

Duidelijker

De Onderwijsraad wijst ook op de bekwaamheidseisen. Die moeten duidelijker worden geformuleerd. “De verwachting was dat deze verder waren uitgewerkt en dat duidelijk zou zijn wat de minimumeisen zouden zijn.”

Een ander punt dat de raad dwarszit is dat er al aan een ict-programma wordt gewerkt, terwijl de herregistratiecriteria nog helemaal niet duidelijk zijn.

Desondanks is de raad wel voorstander van de invoering maar het moet op een andere manier. Ook de lerarentekorten vindt de raad geen reden om het register dan maar niet in te voeren. “Dat is een ander probleem”, volgens de voorlichter. Dit moet ook aangepakt worden maar is geen reden om de inzet op kwaliteit los te laten.

Meer nieuws