Beeld: Pixabay

Onderwijspersoneel staat voor uitdagingen bij lesgeven aan Oekraïense leerlingen

Het afstemmen van het onderwijs op het niveau van de leerlingen is de grootste uitdaging voor leraren die Oekraïense leerlingen lesgeven. 63 procent geeft dit in een peiling van de AOb aan. Ook vindt ruim de helft (56 procent) van de ondervraagden de communicatie een punt dat voor hoofdbrekens zorgt en geeft een kwart aan dat de fluctuatie van het leerlingaantal in de klas een knelpunt is.

Dat blijkt uit de peiling die de AOb vorige maand hield en verspreidde op sociale media, nieuwsbrieven en via stichting LOWAN (onderwijs voor nieuwkomers) en de beroepsvereniging NT2-docenten. Iets meer dan 125 respondenten vulden de peiling in, waarvan het grootste deel (89 in totaal) leraar is. Ook ondersteunend personeel en een aantal schoolleiders vulden de vragenlijst in.

Hogere werklast

Een duidelijk gevolg van de toestroom van Oekraïense leerlingen is een verhoging van de werkdruk. Zes op de tien leerkrachten die lesgeeft aan deze doelgroep geeft dit aan. 34 procent ziet dat de klassen groter zijn geworden. Bij leraarondersteuners in het primair onderwijs is de werkdruk bovengemiddeld hoog: 80 procent heeft ermee te maken.

De cijfers van de vierde telling -ingevuld door bijna 1400 scholen uit po en vo- van het ministerie van Onderwijs uit juli 2022 laten zien dat iets minder dan 30 procent van de scholen voor primair onderwijs Oekraïense leerlingen opvangt. In het voortgezet onderwijs gaat het om 33 procent van de middelbare scholen. ISK-scholen (internationale schakelklassen) vangen grotere aantallen leerlingen op dan reguliere scholen.

Bij een vijfde van de reguliere po-scholen werken Oekraïense mensen, in het voortgezet onderwijs is dat volgens de cijfers van OCW bij 56 procent van de scholen. Ook de OCW-peiling laat zien dat het hebben van voldoende personeel een groot knelpunt is. Dit blijkt ook uit de AOb-peiling waarin 27 procent van de respondenten aangeeft dat het vinden van bevoegde leraren en bevoegde NT2-leraren een uitdaging is.

Lesmateriaal

Daarnaast geeft onderwijspersoneel aan dat het afstemmen van het onderwijs op het niveau van de leerlingen (63%), de communicatie met leerlingen (56%) en het bepalen van de inhoud van het onderwijs (50%) de grootste uitdagingen zijn. Omgaan met trauma’s en sociaal-emotionele ondersteuning zijn andere uitdagingen waar leraren tegenaan lopen. De AOb-peiling laat zien dat er behoefte is aan informatie over het Oekraïense onderwijssysteem (41 procent) en beschikbaar lesmateriaal (36 procent).

AOb-beleidsmedewerker Roos Bonnemaijers wijst op de website van stichting LOWAN die veel lesmateriaal al heeft voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en vragen beantwoorden die uit de peiling naar voren komen.

Blijf op de hoogte van het nieuws en lees fijne achtergrondverhalen. Word lid en ontvang elke maand het Onderwijsblad. 

Meer nieuws