Sneltesten helpen bij de continuïteit van het onderwijs, schrijft minister Arie Slob.
Sneltesten helpen bij de continuïteit van het onderwijs, schrijft minister Arie Slob.

Beeld: Typetank

Onderwijspersoneel po en vo krijgt corona sneltesten

Over ongeveer een week komen de eerste dozen met sneltesten aan bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs, schrijft minister Arie Slob. Onderwijspersoneel kan zichzelf dan maximaal twee keer per week thuis preventief testen op Covid-19. Gratis en op vrijwillige basis.

Begin mei moet deze vorm van preventief testen in het primair en voortgezet onderwijs ‘landelijk uitgerold’ zijn, aldus minister Slob. Vorige week vrijdag stuurde hij hierover twee brieven aan scholen en schoolbesturen in het primair en in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

PO

In het primair onderwijs zijn de testen bedoeld enkel voor het onderwijspersoneel, en puur preventief. Bij klachten die kunnen wijzen op Covid-19 besmetting, moet de leraar of ondersteuner gewoon langs de GGD-teststraat.

Als er geen klachten zijn, kan het personeel zichzelf thuis maximaal twee keer per week testen op corona. Is de uitslag op zo’n preventieve sneltest – het ministerie van Onderwijs noemt het een ‘zelftest’ – positief? Ook dan wordt de persoon in kwestie verzocht zich door de GGD laten testen. Als bevestiging van de uitslag, en omdat de GGD dan het bron- en contactonderzoek kan starten.

De PO-Raad schrijft dat ook personeel van de kinderopvang sneltesten kan krijgen, mits de opvang in het gebouw van een school plaatsvindt.

VO

In het vo geldt voor onderwijspersoneel hetzelfde. Docenten en ondersteuners kunnen zich vanaf half april vrijwillig twee keer per week preventief thuis testen. In deze sector worden de sneltesten ook gebruikt voor leerlingen bij wat de overheid ‘risicogericht testen’ noemt. Bij een besmetting van een docent of een leerling, definieert de GGD drie soorten contacten: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Leerlingen en personeel die in de derde categorie ‘overige contacten’ vallen, kunnen straks direct op school, onder begeleiding, getest worden. Voor leerlingen tot 16 jaar moeten ouders of verzorgers daarvoor toestemming geven.

Sneltesten hebben meerwaarde voor de continuïteit van het onderwijs

Pilots

De afgelopen maanden deden verschillende scholen in het po en vo mee aan pilots met coronasneltesten op school. Uit die pilots bleek dat sneltesten, aanvullend op de bestaande maatregelen, meerwaarde heeft voor de continuïteit van het onderwijs, schrijft de minister. Mogelijke besmettingen worden vroegtijdig opgespoord, wat uitbraken voorkomt.

Uit dezelfde pilots blijkt ook dat er juridische en organisatorische problemen speelden die het testen op de scholen zelf moeilijk maakt. Vooral als veel scholen het gaan doen. De minister vroeg daarom advies aan een groep van experts. Deze groep Van der Zande opperde op 23 maart om in het onderwijs en in het bedrijfsleven met zelftesten te gaan werken.

Uitslag

De uitslag van de preventieve thuistest is vertrouwelijk. Personeel is niet verplicht om deze met de school te delen, maar wordt wel verzocht dat te doen. Scholen houden geen registratie bij over wie wel of geen corona heeft. Wel moet de school bij een besmetting leerlingen en het overige personeel informeren. De minister adviseert om binnen de school een vaste contactpersoon te benoemen aan wie testuitslagen worden doorgegeven.

Uitvoerige informatie over de zelftesten vind je in de brieven van de minister

Lees ook: ‘AOb: bescherm onderwijspersoneel beter tijdens corona

 

 

Meer nieuws