Ondersteunende diensten Summa College moeten inkrimpen

De Brabantse mbo-instelling Summa College gaat snijden in de ondersteunende diensten. Woordvoerder Bennie Krol schat dat er ongeveer twaalf voltijdbanen verdwijnen. Docenten en instructeurs blijven buiten schot.

De inkrimping zal vooral op de administratieafdeling plaatsvinden vanwege het dalende studentaantal. Nu heeft het Summa College – met 22 scholen – ruim 14 duizend studenten. “In 2025 zullen het er volgens de prognoses 11.650 zijn. Op basis daarvan moet je keuzes maken. Het college van bestuur heeft daarom het voornemen om in te grijpen bij de ondersteunende diensten”, legt Krol uit.

De woordvoerder benadrukt dat Summa er verder goed voor staat en dat de mbo-instelling dit jaar juist meer instroom van studenten had. “Maar voor de lange termijn kan de ondersteuning nog efficiënter, zonder dat we inleveren op de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Krol.

Samenvoegen

Naast dit voornemen is Summa bezig met een grote verandering in de structuur binnen de 22 scholen.

“Het komt erop neer dat er in de managementlaag in de scholen functies worden samengevoegd en dat er een andere clustering van de scholen wordt overwogen”, zegt Krol.

“Alleen dit plan is nog niet concreet, het ligt nog op de tekentafel.”

Volgende maanden zal het plan voor de nieuwe structuur binnen de scholen aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Ook krijgen betrokkenen en overige medewerkers van Summa kans om commentaar te leveren op de plannen. Krol heeft er vertrouwen in. “De ondernemingsraad is continu meegenomen in het proces. Die gesprekken zijn al in een ver stadium.” Het Eindhovens Dagblad citeerde vorige week uit een brief van de ondernemingsraad waaruit blijkt dat de raad kritisch is en in oktober op de rem trapte.

Mocht de raad van toezicht instemmen, dan zal het bestuur vanaf 2017 beginnen met de veranderingen in de scholen en met de inkrimping bij de ondersteunende diensten. Krol: “We zullen aansturen op vrijwillig vertrek. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en gedwongen ontslagen zullen hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn.”

Bonden

AOb-rayonbestuurder Ine van der Marck heeft samen met andere bonden voor januari een overleg staan met het Summa College over de veranderingen. Mocht het nodig zijn dan zal de AOb vragen of het overleg naar voren gehaald kan worden.

Meer nieuws