Beeld: Pixabay

Onderhandelingen nieuwe cao voortgezet onderwijs moeizaam

Vakbonden en VO-raad verschillen van mening over de aanpak van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook over de loonparagraaf is nog geen akkoord in zicht. De moeizame gesprekken zijn geschorst tot begin volgend jaar.

Op 20 december 2017 hebben bonden en VO-raad overlegd over een nieuwe cao. Voor de vakbonden is het van groot belang dat de werkdruk wordt aangepakt. Doel van de bonden is om een eerste betekenisvolle stap te zetten zodat personeel daadwerkelijk op ervaart dat de werkdruk wordt verlaagd.

Over de manier waarop verschillen bonden en werkgevers van mening. De bonden willen hiervoor in de cao concrete individuele kaders vastleggen. De VO-raad wenst geen concreet afdwingbare afspraken te maken, behalve dat de invulling van eventueel beschikbare middelen bepaald wordt door het team, de sectie of de school.

Daarnaast is gesproken over het loon. Ook hierover is nog geen akkoord in zicht. In januari praten beide partijen verder.

Meer nieuws

Ziek: nog steeds of opnieuw?

Een zieke werknemer krijgt meestal twee jaar ontslagbescherming. Hoe moet die periode worden berekend, als de medewerker na een korte tijd op school weer ziek... LEES VERDER

Flexdocenten zijn het beu

Terwijl universiteiten meer vaste aanstellingen beloven, staan vacaturessites bol van de tijdelijke snipperbanen met hoge eisen, maar zonder baanzekerheid. Flexdocenten pikken het niet langer. LEES VERDER