ABP-pensioenfonds gaat rekenen met leeftijd van 68 jaar

De bonden en de werkgevers in de overheids- en onderwijssector bereikten vorige week een onderhandelaarsakkoord over een eenvoudiger pensioenregeling en een verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar.

Iedereen boven de 60 jaar mag ook in de toekomst zelf kiezen wanneer hij of zij met pensioen gaat. De ABP-regeling zegt daar niets over. Het pensioenfonds zelf gaat rekenen met de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar dat was 67 jaar.

De leeftijd waar pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds voor overheidsambtenbaren, mee rekent wordt verhoogd naar 68 jaar. Het jaarlijkse opbouwpercentage van het pensioen blijft 1.875 procent. Dit percentage is het hoogst mogelijk binnen de huidige wetgeving. De verhoging naar 68 jaar is een vertaling van een wettelijke regel naar de ABP-regeling.

Vereenvoudigen regeling

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Zowel het ABP als de toezichthouder De Nederlandse Bank gaven aan dat de regeling op termijn onuitvoerbaar zou worden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten aangepast. Zo worden het nabestaandenpensioen, de pensioenopbouw tijdens werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid aangepast. Voor mensen met een ABP-uitkering verandert er niets. Alleen als er sprake is van een nabestaandenpensioen en hertrouwen wijzigt de regeling in positieve zin voor mensen die al een uitkering genieten.

Nabestaandenpensioen

De grote verandering en verbetering is dat je gaat sparen voor het nabestaandenpensioen. Het huidige nabestaandenpensioen (voor AOW-leeftijd) is een verzekering. Op het moment dat je niet meer voor een ABP-werkgever werkt, ontvangt jouw partner bij overlijden geen nabestaandenpensioen over de jaren dat je voor een ABP-werkgever gewerkt hebt. In het nieuwe systeem is de opbouw van het nabestaandenpensioen hetzelfde als het ouderdomspensioen. Dit nabestaandenpensioen kun je ook meenemen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Als je niet gebruikmaakt van een nabestaandenpensioen, bijvoorbeeld omdat je geen partner hebt, kun je het nabestaandenpensioen gebruiken om het ouderdomspensioen te verhogen. Dit was zo en blijft zo.

In de huidige regeling zit een compensatie voor het geval de partner geen recht zou hebben op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet. Deze compensatie vervalt per 1 januari 2018.

Het wezenpensioen is verhoogd van 10 procent van het ouderdomspensioen naar 14 procent en wordt bij het ontbreken van een eigen inkomen verhoogd tot de leeftijd van 25 jaar. Dit was 21 jaar.

Is het nabestaandenpensioen ingegaan, dan wordt dit pensioen niet meer verlaagd als de partner opnieuw gaat trouwen. Dat is nu wel het geval. Dit is de enige wijziging die geldt voor mensen die nu al een nabestaandenuitkering hebben.

Als een nabestaandenpensioen eenmaal is ingegaan zal die niet meer worden verlaagd als de partner hertrouwt, dat is nu wel het geval. Dit is de enige wijziging die ook geldt voor mensen die nu al een nabestaanden-uitkering hebben.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenopbouw tijdens werkloosheid
Voor beide regelingen geldt dat de berekeningswijze is aangepast. Dit is nadrukkelijk geen bezuiniging, wel kan door een andere berekeningswijze in individuele gevallen de uitkomst anders uitvallen.

ABP-premie

In 2016 is afgesproken dat de premie in 2018 zou stijgen van 21,5 procent van het pensioengevend inkomen naar 23,7 procent. Door deze nieuwe afspraken stijgt de premie minder en zal de premie 22,89 procent bedragen. Van deze premie blijft jouw werkgever 70 procent betalen.

Hoe nu verder?

Wij willen het akkoord graag toelichten. Daarom houden wij op dinsdag 18 juli om 16.00 uur een webinar. Wil jij meer weten over dit akkoord? Geef je dan op via AOb-Events. Er is tijdens het webinar ook gelegenheid om vragen te stellen.

Wil je liever bij een bijeenkomst zijn om meer informatie te krijgen over het akkoord? Dat kan!
Dinsdag 18 juli 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in Zwolle Nieuwe Buitensocieteit Meeting Center Stationsplein 1, te Zwolle en woensdag 19 juli 2017 van 19.30 tot 21.30 uur te Utrecht FNV Centraal Vakbondsgebouw Facet Hertogswetering 159 in Utrecht houdt de FNV bijeenkomsten om het akkoord toe te lichten. Je kunt hierbij aanwezig zijn. Meer informatie komt in de loop van de week op de website van FNV.

Geef je mening over dit akkoord. Dat kan via AOb-sectorbestuur Roelf van der Ploeg via: rvdploeg@aob.nl

Instemmen

Eind juli besluit het AOb-hoofdbestuur of de bond kan instemmen met de voorgenomen wijzigingen. In die afweging is jouw mening van belang.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER