Nieuwe regionale prognoses laten zien dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs toeneemt. Ook al is er sprake van een dalend leerlingaantal.
Nieuwe regionale prognoses laten zien dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs toeneemt. Ook al is er sprake van een dalend leerlingaantal.

Beeld: Typetank

Ondanks krimp groeit het lerarentekort in het voortgezet onderwijs

Ook al daalt het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, toch ontstaat in heel Nederland de komende vijf jaar een lerarentekort. Volgens Centerdata loopt dat op tot ruim duizend fulltime banen. Het grootst worden de problemen in de stad Utrecht.

De werkgelegenheid van docenten in het voortgezet onderwijs is afhankelijk van het leerlingaantal. Ondanks de krimp van het aantal leerlingen met gemiddeld 3 procent, ontstaat er volgens de regionale prognoses van onderzoeksbureau Centerdata in heel Nederland een lerarentekort.

Stijging

In totaal gaat het om iets meer dan duizend voltijdbanen, waarvoor geen bevoegde leraren kunnen worden gevonden. ‘De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met de beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort de komende jaren zal stijgen’, signaleert het arbeidsmarktplatform Voion, dat alle regionale prognoses begin deze maand op de website publiceerde. De AOb zit met andere bonden in dit arbeidsmarktplatform.

De grootste tekorten doen zich voor in de Randstad-provincies. Maar zelfs Zeeland zal ondanks bijna 5 procent minder banen volgens de prognoses 2,1 procent van de vacatures niet kunnen vervullen. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 1,9 procent. De vakken met de grootste knelpunten zijn vrijwel overal natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Frans en Duits.

Onvervulde vacatures voortgezet onderwijs in 2024

Overigens zijn er flinke verschillen binnen provincies. Terwijl Noord-Limburg relatief weinig tekorten (1,4 procent) zal kennen, liggen die in Zuid-Limburg (2,1 procent) weer boven het landelijk gemiddelde. Zelfs in de regio’s met de allergrootste daling van de werkgelegenheid (8 tot 14 procent), zullen scholen voor voortgezet onderwijs niet voor alle openstaande vacatures mensen kunnen vinden. Het gaat dan om de Achterhoek, Almere, Twente, Noord-Limburg en Rivierenland. Daar blijft ondanks krimp 1 tot 2 procent van de vacatures openstaan. Het grootst worden de problemen in de stad Utrecht waar 3,7 procent van de vacatures niet vervuld zal kunnen worden. Bijna twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde.

Grootste tekorten

Stad Utrecht 3,7 procent
Zuid-Holland Centraal (regio Zoetermeer) 3,4 procent
Zuid-Kennemerland en IJmond 2,7 procent
Midden-Holland (regio Gouda) 2,6 procent
Drechtsteden 2,6 procent
Landelijk gemiddelde 1,9 procent


Benieuwd naar alle cijfers per regio? Bekijk het Excel-bestand waarin we alles op een rij hebben gezet. Download: ‘Werkgelegenheid en tekorten per arbeidsmarkregio’

Meer nieuws