De status van het lerarenberoep is in Nederland de afgelopen vijf jaar gedaald volgens de Oeso.
De status van het lerarenberoep is in Nederland de afgelopen vijf jaar gedaald volgens de Oeso.

Beeld: Typetank

Oeso: Aanzien lerarenberoep daalt in Nederland

Nederland behoort tot de zeven rijke landen wereldwijd waar het aanzien van het lerarenberoep in de afgelopen vijf jaar is gedaald. Salarissen van Nederlandse leraren in de onderbouw van het middelbaar onderwijs blijven achter bij salarissen van andere hoogopgeleiden.

Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek naar de situatie van leraren en schoolleiders waarover de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) elke vijf jaar rapporteert.

In dit onderzoek, het Teaching en Learning International Survey (Talis) meet de Oeso het prestige van het lerarenberoep door hen te vragen naar de waardering die zij ervaren voor hun werk vanuit de maatschappij. Ondanks de dalende trend ligt deze indicator in Nederland nog iets boven het mondiale gemiddelde. Slechts 26 procent van de leraren wereldwijd antwoordt ‘eens’ of ‘helemaal eens’ op de vraag of hun beroep in de maatschappij wordt gewaardeerd. Behalve in Nederland daalde het prestige van het beroep ook in Vlaanderen, Chili, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Mexico en Nieuw-Zeeland.

Slechts 26 procent van de leraren wereldwijd antwoordt ‘eens’ of ‘helemaal eens’ op de vraag of hun beroep wordt gewaardeerd

Frustratie

Het verschil in salaris tussen leraren en andere hoogopgeleiden is internationaal gezien evenmin een uitzondering. Ook op dit punt doet Nederland het gemiddeld beter dan andere Oeso-landen. Letland, Portugal en Duitsland behoren tot de weinige landen waar leraren meer verdienen dan andere hoogopgeleiden. In Finland is het salaris van leraren vergelijkbaar met dat van andere hoogopgeleiden. Naast de lage waardering voor hun beroep is de last van regelgeving en administratie volgens het Talis-rapport een frustratie voor grofweg de helft van alle leraren wereldwijd.

Regelgeving en administratie is een frustratie van grofweg de helft van alle leraren wereldwijd

Persoonlijke ontwikkeling

Al met al is lesgeven in de meeste Oeso-landen geen aantrekkelijk beroep, zo blijkt uit het rapport. Een cultuurverbetering op scholen zou werken in het onderwijs volgens de onderzoekers aantrekkelijker maken.

Zo zijn leraren wereldwijd tevredener met hun baan als ze steun krijgen voor persoonlijke groei. Scholen zouden volgens de onderzoekers moeten veranderen in intellectueel aantrekkelijke werkomgevingen, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het goed als scholen onderlinge samenwerking tussen leraren ondersteunen en verbeteren. Eén op de vijf leraren heeft nu niet het idee dat er in hun omgeving goed wordt samengewerkt.

Meer nieuws