Het lerarentekort loopt de komende jaren alleen maar verder op.
Het lerarentekort loopt de komende jaren alleen maar verder op.

Beeld: Typetank

‘Noodplan voor lerarentekort is wassen neus’

Het noodplan waarmee onderwijsminister Slob het lerarentekort in de grote steden wil bestrijden is een wassen neus. Dat zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “Met zijn één miljoen euro kun je zestien leerkrachten aanstellen, terwijl het tekort oploopt tot vele duizenden leerkrachten. Dat is alleen op te lossen met een forse structurele investering.”

Minister Slob en minister Van Engelshoven schreven vandaag aan de Tweede Kamer dat er noodplannen worden opgesteld om de lerarentekorten te bestrijden in Amsterdam en Den Haag. Daarna zijn Rotterdam, Utrecht en Almere aan de beurt. In de plannen staat welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen.

‘Eén miljoen euro lijkt veel geld, maar je kunt er slechts zestien leerkrachten mee aanstellen’

In de noodplannen wordt ook bekeken of het nodig is om af te wijken van bestaande regelgeving. Volgens de bewindslieden is het ‘onvermijdelijk om het onderwijs anders te organiseren met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit.’

“In feite geeft de minister toe dat we de normale kwaliteit van het onderwijs niet overeind kunnen houden”, zegt AOb-voorzitter Stolk. “Ik vind dat heel treurig. Als het om onderwijs gaat moet je nooit het hoofd in de schoot leggen.”

Oplopen

In de brief aan de Kamer schermen de ministers met vele miljoenen. Vrijwel al dit geld is al eerder toegezegd – zoals geld om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. “In de brief staat ook dat de grote steden – de G4 – vier jaar lang 1 miljoen euro ontvangen”, zegt Stolk. “Dat klinkt als veel geld, maar daarmee kun je zestien leerkrachten aanstellen. Terwijl de tekorten oplopen tot vele duizenden leerkrachten. Dat lost dus niets op.”

Vlaaringen

Sterker nog: het geld verplaatst de problemen alleen maar. Stolk: “Stel dat je een school bent in Vlaardingen of Diemen, terwijl scholen in Rotterdam en Amsterdam extra geld krijgen. Dan raak je misschien leerkrachten kwijt aan je buren, en lopen bij jou de tekorten nog verder op. Het lerarentekort is een enorm landelijk probleem, en dat los je alleen maar op met een forse structurele investering. Anders blijft het bij pleisters plakken op een veel te grote wond.”

Meer nieuws